viernes, 25 de enero de 2013

CHOVE rainsChove , e ben .Este mes de Xaneiro esta a ser unha marabilla.A terra está recuperando a hidratación que nestes dous últimos perdeu de forma alarmante.As fontes volven a recuperar os seus mananciais e os ríos e regatos enchen os seus cauces.Todo vai para o medio Natural de forma pois iso, Natural.E un bo momento para botarlle un vistazo o traballo que fixemos en Outubro, despois da vendima cas sementeiras en todas as nosas viñas.As veces son moi  pesado ca insistencia en ser capaces de facer un determinado traballo no momento axeitado , aproveitando os ritmos Naturais neste caso do solo, e os resultados desta seriedade e inmersión nos procesos da Natureza a pouco que nos esforcemos son tanxibles. No caso do Ribeiro e moi importante que cando chegen as xeadas ou choivas moi fortes o chan no estea nu, que as sementeiras ou plantas expontaneas estean xa prenxidas .Pois iste ano incluso nas viñas mais fraquiñas a cousa vai ben. Llueve, y bien.Este mes de Enero esta siendo una maravilla . La tierra esta recuperando la hidratación que en estes dos últimos años perdió de forma alarmante. Las fuentes vuelven a recuperar sus manantiales y los ríos y regatos llenan sus cauces.Todo va para el medio Natural de forma, pues eso, Natural. Es un buen momento para echarle un vistazo a los resultados del trabajo que hicimos en Octubre después de la vendimia con las sementeras en nuestras viñas.A veces soy muy pesado con las insistencia en ser capaces de hacer un determinado trabajo en el momento adecuado apoyándonos en los ritmos Naturales , en este caso del suelo.Los resultados de esta seriedad e inmersión en los procesos de la Naturaleza a poco que nos esforcemos son tangibles.En el caso del Ribeiro es muy importante que llegadas las primeras heladas y lluvias fuertes, el suelo  no este desnudo, que nuestras semientes o las plantas autóctonas estean prendidas.Pues este año incluso en las viñas más pobres la cosa va bien.Rains, and much. This January is being wonderful. The ground is recovering the hydration alarming lost in the last two years. Water sources back to recover its springs, and the riverbeds of rivers and streams are and streams are filling. Everything goes to Natural environment just like it is, in a natural way. It’s a good time to take a look to the results of the work done last October after the harvest with the sowings in our vineyards. Sometimes I´m really heavy insisting in be able of make a specific work, in the right moment, just supporting us in the Natural rhythms, in this case the soil work.The results of this serious work and immersion into the Nature processes, even with a minimum effort, are tangible. Talking about Ribeiro, is really important that when arriving the first rains and frosts, the ground cannot be “nude”, our seeds or the native plants should be rooted. This year, even in the poorest vineyards, things are going well.
Finalizamos xa a rodriga das viñas que podamos nesta primeira Lúa , dende o mércores seguimos  ca poda .

Finalizamos la ata en las viñas que podamos en esta primera Luna, desde el miércoles seguimos con la poda.


We already finished the tying of the vineyards that were pruned this first Moon, from Wednesday we are on pruning.

                Enxerto de Caiño Bravo feito no mes de Abril de 2012 sobre un pe de maís de 60 anos.


Iste luns ainda en periodo de Lúa Ascendente , podamos as cepas do Fexaco que reinxertamos  o ano pasado.O motivo e que imos aproveitar toda a madeira de poda para facer màis reenxertas nas cepas vellas nos meses de Marzo e Abril.

Este lunes aun en periodo de Luna Ascendente, podamos las cepas del Fexaco que reinjertamos el año pasado. El motivo, es que vamos a aprovechar toda esa madera de poda para hacer mas reinjerta en las cepas viejas en los meses de Marzo y Abril.

This Monday, already in Rising Moon period, we pruned “Fexaco” vines which were re-grafted last year. The reason is that we´ll take advantage of all the prune wood to do more re-graft in the old vines during March and April.


Campo Redondo, o mundallo que aportamos en Novembro o solo esta a funcionar.Por unha banda fixo de cobertura e pola outra nutriu o chan.A decisión de poñer o mundallo no Outono foi un acerto, pero non meu, descubrome ante a sabiduria de André( Enriques da Silva)

Firvidelas, despois de 13 anos o chan esta perfectamente extructurado, o proceso Natural de aufertilización esta garantido.

                                      Carabuñeira e Caiño da Terra na Canda, solo, optimo, vivo.
 
                                    O Curro, solos moi pobres pero as herbas crecen e fertilizan

No hay comentarios:

Publicar un comentario