viernes, 4 de abril de 2014

Mais FUKUOKA (more)Mais Fukuoka.


O pensamento de Fukuoka na nosa relación como agricultores ca Natureza, para min, resúmese nunha soa palabra, imitación, nun solo feito, imitar. E tan simple como básico e tan profundo como innato, pero quen di que o ser humano e simple, quen di que o home actúa segundo a súa Natureza ,somos seres deformados pola codicia e iso nubra a nosa visión intuitiva, que se alimenta das experiencias propias e as dos demais .Imitación de quen, imitar a quen. Imitación de aquilo que temos o redor nosa, imitar a Natureza  Salvaxe para ser labregos, para ser parte de activa do Salvaxe, do innato do intuitivo. Para disfrutar nas viñas, nas hortas, nos montes, si,considérome un Salvaxe .


 A perfecta imitación: ser capaces de trasladar as nosas viñas, os chans e os  micromundos dos montes que as rodean. Todo o traballo que fago ca Agricultura Natural resúmese  neso . Ter un monte que pareza unha viña, ter unha viña que pareza un monte.

                                           Mais Fukuoka.


El pensamiento de Fukuoka en lo que concierne a nuestra relación como agricultores con la Naturaleza, para mi, se resume en una sola palabra imitación, en un solo hecho, imitar. Es tan simple como básico, es tan profundo como innato, pero quien dice que el ser humano es simple, quien dice que el hombre actue según su Naturaleza, somos seres deformados por la codicia y eso nubla nuestra visión  intuitiva, que se alimenta de las experiencias propias y las de los demás. Imitación de que, imitar a quien. Imitación de aquello que tenemos a nuestro alrededor, imitar al a la Naturaleza Salvaje para ser agricultores, para ser parte activa de lo Salvaje, de lo innato de lo intuitivo. Para disfrutar en las viñas, en las huertas, en los montes, si, me considero un Salvaje.


La  perfecta imitación : ser capaces de trasladar a nuestras viñas, los suelos y sus micromundos de los montes que las rodean. Todo el trabajo que hago con la Agricultura Natural, se resume en eso. Tener un monte que parezca una viña, tener una viña que parezca un monte.More Fukuoka


Fukuoka thoughts about our relation as farmers with Nature, to me, can be summarized in one single word, imitation, and one single fact, to imitate. Is so simple and basic, and so deep as innate, but who says the human being is simple, who says man acts as per its nature, were are beings deformed by greed, and that clouds our intuitive vision which is feed by our own and also others´ experiences. Imitation of who, imitates whom. Imitation of what surround us, imitation of Wild Nature to be farmers, to be an active part of Wilderness, a part of the innate and intuitive. To enjoy in vineyards, orchards, forests; yes, I consider myself a Savage.


The perfect imitation: being able to move to our vineyards, the soils and its micro-worlds from the forest surrounding it. All the work I’m doing with Natural Agriculture is summarized in that. To have forest that looks like a vineyard, to have vineyard that looks like a forest. 

 Chan granitico no socalco de Sousón na CandaCampo Redondo, pouco a pouco o toxo e envolvido polas herbas.


Carabuñeira reenxertada en cepa moi vella no chan arxiloso e granítico do Fexaco


Lado na Costiña (Firvidelas), chan moi pobre, granitico e profundo

                                      
                                              A Costiña, Lado e SilveiriñaO Curro, cepas prantadas polos meus avós de Ferrol en chan granitico.


                                   
                                      Ferrol no Fexaco

1 comentario:

  1. The Poker Room at MGM Springfield - JMT Hub
    Jomarkets at MGM Springfield, 김제 출장마사지 Springfield, 김천 출장마사지 IL 경상남도 출장샵 (MGM 경상남도 출장샵 Springfield): See activity. See activity. J.T. Hotels. 익산 출장샵

    ResponderEliminar