martes, 10 de junio de 2014

ESFARNA floweringLonga floración  a que están a ter as viñas. Van xa  maís de 20 dias dende que comezou a conversión de flor a froito nas cepas de Caíño da Terra, e as choivas de mediados de Maio truncaron o feliz nacemento do froito. Na Carabuñeira tamén se viu reducida a colleita, e no Lado, nas viñas que primeiro se podaron tamén se ven perdas. Afortunadamente estes últimos días o tempo esta a acompañar, temperaturas suaves e vento que reseca e axuda  a rematar o proceso. Mo bo aspecto ten a Treixadura,  Tinta Amarela, Caiño Bravo …..cuestión de sorte.

Aproveitamos  a parada vexetativa das cepas debido as choivas e frío, para comezar a facer os pes en Firvidelas, xa lle ia cumprindo. Non recordo nos últimos 5 anos ter tocado un chan tan vivo como o que podo tocar nas viñas nesta Primaveira, rebosa frescura, cor , vida. A cantidade de insectos que podo atopar nun día de traballo e marabillosa, o traballo e duro pero a vez agradecido, tan so con estar atento o que me rodea  repoño forzas ( e o bocadillo).Un ano tipicamente Ribeirao, co risco e a incertidume dende a maña a noite, pero fermoso. Sego atando na rama, facendo pes, facendo tratamentos tan so cos extractos vexetais( a espera de poder poñer algún cobre) e pronto terei que cortar algunha herba , e desexando que a flor troque en froito.


Larga floración la que están teniendo las viñas.. Van mas de 20 dias desde que comenzó la conversión del flor en fruto en las cepas de Caíño da Terra, y las lluvias de mediados de Mayo truncaron el feliz nacimiento del fruto. En la Carabuñeira también se vio reducida la cosecha, y en el Lado, las viñas que primero se podaron , también tienen bajas. Afortunadamente estes últimos días el tiempo nos esta acompañando , temperaturas suaves y viento que reseca y ayuda a finalizar el proceso. Muy buen aspecto tienen la Treixadura, Tinta Amarela, Caiño Bravo…  cuestión de suerte.

Aprovechamos la parada vegetativa de las cepas debido a las lluvias y el frio, para hacer los pies en Firvidelas, ya le hacía falta. No recuerdo en los últimos 5 años tener la oportunidad de tocar un suelo tan vivo como el de esta Primavera, rebosa frescura, color, vida. La cantidad de insectos que puedo ver en un día de trabajo es maravillosa , el trabajo es duro , pero a la vez agradecido , tan solo con estar atento a lo que me rodea repongo fuerzas( y el bocadillo). Un año típicamente Ribeirao, con el riesgo y la incertidumbre desde la mañana a la noche, pero hermoso. Proseguiremos atando los pámpanos, haciendo pies, y aplicando  tratamientos  de momento solo con extractos vegetales(a la espera de poder poner cobre) y pronto tendré que cortar  alguna hierba, y deseando que la flor se convierta en fruto.


Vineyards are having a long flowering stage. Is been more than 20 days since the conversion from flower to fruit begun in “Caiño da Terra” strains, and middle May rain spoiled the happy birth of the fruit. With “Carabuñeira” plants the harvest is also affected, and with the “Lado”  we also have some loses in the vineyards that were pruned the first. Fortunately the weather is with us during the last days, warm temperatures and drying winds are helping to finish conversion process. “Treixadura”, “TintaAmarela”, “Caiño Bravo”, this are really looking good, is just a matter of luck.
We are taking advantage of vegetative pause of the strains due to the rain to begin digging its bases at “Firvidelas”, they were asking for it. During  the last five years I don´t remember having a soil with so much life like the one I can touch this Spring at the vineyards, is full of freshness, colour and life. The number of insects that I can find during a work journey is amazing. Work is hard but grateful at the same.

LADO

ALBILLA
PES
LOVE NA TREIXADURA
TINTA AMARELA
                                                                            
No hay comentarios:

Publicar un comentario