domingo, 11 de marzo de 2012


Dous días completiños lonxe das viñas. Os días 27 e 28 de Febreiro estivemos no Forum Gastronómico  en Santiago de Compostela. Mereceu a pena compartir espazo con Sebio e mostrar os nosos viños e noso traballo. Tamén para nos que somos un proxecto moi novo foi unha boa oportunidade de acercamento o mundo do viño e  o complexo sistema que o rodea e acompaña.

Dos dias completos lejos de las viñas. Los días 27 y 28 de Febrero estuvimos en el Forum Gastronómico en Santiago de Compostela. Mereció la pena compartir espacio con Sebio y mostrar nuestros vinos y nuestro trabajo. También, para nosotros que somos un proyecto muy nuevo fue una buena oportunidad para acercarnos al mundo del vino y al complejo sistema que lo rodea y acompaña. 

Sebio, Antonio Amil e mais eu.


Ate o seguinte Forum.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario