miércoles, 28 de marzo de 2012


Sempre que escribimos ou falamos do noso traballo dicimos o mesmo , que non utilizamos ningún tipo de sustancia química nin para o abonado do chan nin para o tratamento de enfermidades funxicas , corrección de carencias ou fortalecemento das videiras .Logo entón como conseguimos chegar a vendima cas uvas que nos buscamos para elaborar os nosos viños.A verdade non e que non e fácil pero tamén recoñezo que e apaixonante .A base para poder facer este tipo de traballo e como xa puidestes comprobar e o chan ,ter unha boa estrutura de solo que a facer que as nosas cepas estean equilibradas ,polo tanto mais resistentes (que non vigorosas)Utilizamos cobre ,microdosis de cobre ,que nos últimos 5 anos nunca pasaron do 2kg de cobre metal hectárea-ano e tamén doses moi baixas de xofre. Para poder facer esta redución na utilización de cobre entre un 60% e 70% das doses recomendadas polos fabricantes iniciamos un traballo de investigación ,elaboración e proba con extractos vexetais que aplicamos nas viñas unhas veces sós e outras misturados co cobre.
A persoa que iniciou este traballo e André Enriques da Silva ,persoa responsable da formación e coñecementos que eu adquirín nestes últimos 5 anos .André a día de hoxe e un dos grandes referentes da viticultura natural e Biodinámica tanto en Portugal como en Galiza e dende logo un dos grandes piares no que se asenta o noso pequeno proxecto de cultivar as melloras uvas para elaborar viños con alma propia .
Extraccións hidroalcoholicas : augardente que nos mesmo destilamos do bagazo do Issué para extraer principios activos de plantas silvestres e plantas que nos cultivamos.
Cada extracción ten o seu momento ,cando a planta e mais rica en principios activos ,segundo os vaiamos elaborando iremos mostrando-bolos.
Bolboreta no Fexaco

Siempre que escribimos o hablamos de nuestro trabajo,decimos lo mismo, que no utilizamos ningún tipo de sustancia química ni para o abonado del suelo ni para los tratamientos de enfermedades fúngicas, corrección de carencias o fortalecimiento de las cepas.Entonces como conseguimos llegar a la vendimia con las uvas que nosotros buscamos para elaborar nuestros vinos. La verdad es que no es fácil pero también reconozco que es apasionante.La base para poder aplicar este tipo de trabajo es como  pudisteis comprobar el suelo, tener una buena estructura de suelo que a de facilitar  que nuestras cepas estén equilibradas ,por lo tanto mas resistentes (que no vigorosas).Utilizamos cobre, microdosis de cobre, que en los últimos 5 años nunca supero los 2kg de cobre metal hectárea-año, y también dosis muy bajas de azufre.Para poder hacer esta reducción en la utilización de cobre , entre un 60% y 70% de las dosis recomendadas por los fabricantes , iniciamos un trabajo de investigación, elaboración y prueba con extractos vegetales que aplicamos en las viñas unas veces solos y otras como complemento del cobre.
La persona que inicio este trabajo es André Enriques da Silva ,persona responsable de la formación y conocimientos que yo adquirí en los últimos 5 años.André hoy en día es uno de los grandes referentes de la Viticultura Natural y Biodinámica tanto en Portugal como en Galicia, y desde luego uno de los grandes pilares en los que se asienta nuestro pequeño proyecto de cultivar las mejores uvas para elaborar vinos con alma propia.
Extracciones hidroalcoholicas : auguardiente que nosotros mismos destilamos con el bagazo del Issué para extraer principios activos de plantas silvestres y plantas que cultivamos.
Cada extracción tiene su momento ,cuando la planta es mas rica en principios activos,según los vayamos elaborando os los iremos mostrando.

Salgueiro.Salix vimialis.
Salgueiro e Augandente
Catafel(escarabello)
Hai amores que matan e alimentan.

No hay comentarios:

Publicar un comentario