jueves, 26 de abril de 2012
O limite, a maioría das veces traballamos no limite,non por que encontremos ningún pracer especial manexándonos nas viñas con esa presión e simplemente por un conflito de intereses.Por un lado e ca entrada na Primavera, o chan quere humidade, herbas, flores, bechos ,microorganismos protección fronte os raios solares ,estrutura ,humus ....pola outra banda as cepas ,neste momento xa queren luz .temperatura, pouca humidade,ventilación ,mimos. E volvemos o chan que necesita todo o que antes necesitaba mais algo mais de tempo por que as choivas este ano non viñeron ate Abril ,e o desenrolo microbiano esta totalmente ralentizado. Pero  miramos cara as cepas que xa están agromando e que queren ver a luz, que non desexan competencia algunha, que non queren sentir xa as noites frías .Pero o chan necesita que a cuberta vexetal creza e xenere os nutrientes suficientes para garantir a vida e a fertilidade do solo ano tras ano século tras século .A que dar prioridade, as cepas ,o chan , por suposto o chan el a contentar as cepas.
Diferentes tipos de solo ,de orientación , Val de San Vicente ,Val de San Amaro ,oito castes brancas mais de dez tintas ,seca,presas,frio. Moitas variables e unha filosofía de traballo, nos próximos días iremos vendo como interpretar os sinais que nos mostran as viñas,para conquerir que o noso chan siga cheo de vida, e as nosas uvas unha vez engarrafadas e ca sabiduría que da o paso do tempo ,falen de Firvidelas da Canda do Fexaco de Campo Redondo...... como non de Masanobu Fukuoka.
Imos ver o traballo no Fexaco Val de San Amaro.

QUE BO DIA ESTA ¿OU QUE?El limite ,una gran parte de nuestro trabajo se desarrolla en el limite,no porque encontremos ningún placer especial manejándonos en las viñas con esa presión es simplemente por un conflicto de intereses entre las cepas y el suelo que las sustenta.Por un lado y con la entrada en la Primavera el suelo reclama humedad ,hierbas ,flores,bichos,microorganismos, protección frente a los rayos solares, estructura, humus .....por la otra banda las cepas en este momento ya quieren luz ,temperatura, poca humedad, ventilación, mimos.Y volvemos al suelo que necesita todo lo que antes necesitaba reforzado con un poco mas de tiempo por que las lluvias este año no vinieron asta Abril, y el desarrollo microbiano esta totalmente ralentizado .Pero miramos hacia las cepas que ya están brotando y quieren ver la luz, que no desean competencia alguna que no quieren sentir noches frías .Pero el suelo necesita que la cubierta vegetal crezca y genere los nutrientes suficientes para garantizar la vida y fertilidad del “terroir”año tras año siglo tras siglo. A que dar prioridad, a las cepas ,al suelo, por supuesto al suelo el contentara a las cepas.
Diferentes tipos de suelo, de orientación, Valle de San Vicente ,Valle de San Amaro ocho variedades autóctonas blancas mas de diez tintas, sequía, prisas, frío. Muchas variables y una filosofía de trabajo,en los próximos días iremos viendo como interpretar las señales que nos muestran las viñas para conseguir que nuestro suelo siga lleno de vida, y nuestras uvas una vez elaboradas y con la sabiduría que da el paso del tiempo,hablen de Firvidelas, de la Canda del Fexaco de Campo Redondo.....como no de Masanobu Fukuoka. 
Vamos a ver el trabajo en el FexacoVal de San Amaro

FEXACO dende arriba
 .                              
FEXACO dende abaixo

LADO
LIMITE
MAIS BICHERIA
LIMITE
LUZ
LUZ

No hay comentarios:

Publicar un comentario