domingo, 13 de mayo de 2012Correndo detrás da desbrozadora ,así nos pasamos estes días en Firvidelas A Canda e o Curro xa no Val de San Vicente.O brusco cambio de tempo, de fermosas choivas e temperaturas moi baixas a calor con humidade, fixo que a vexetación se disparase de forma espectacular.A do chan e as das cepas que ate ese intre estaban adormecidas e aterecidas de frío.Nos xogamos sempre ca diferenza de desenrolo vexetativo que temos entre os dous vales , mais de 15 días na brotación e na floración para así poder organizar os traballos por zoas ,pero este ano e intentando aproveitar o máximo as choivas para que crecera a cuberta vexetal , xenaramos unha situación complicada xa que as herbas chegaron a cubrir as cepas que xa estaban brotadas .A balanza do risco tocou fondo pero os resultados mereceron a pena ,temos unha boa cobertura do chan ,que a promover unha segunda cuberta vexetal cas plantas autóctonas de Primavera.

As miñas amigas as Cadelas de Frade (tijeretas,para os que coma min son da quinta da Abeja Maya)

Corriendo detrás de la desbrozadora, así nos pasamos estos días en Firvidelas, ACanda y el Curro ya en el Valle de San Vicente.El brusco cambio de tiempo, de hermosas lluvias y temperaturas muy bajas a calor con mucha humedad,hizo que la vegetación se desarrollara de forma espectacular.La del suelo y la de las cepas que asta ese momento estaban adormecidas y ateridas de frio.Nosotros jugamos siempre con la diferencia de desarrollo vegetativo que tenemos entre los dos valles ,mas de 15 días en la brotación de cepas y plantas para organizar el trabajo por zonas , pero este año intentando aprovechar al máximo las lluvias para que creciera la cubierta vegetal generamos una situación complicada ya que las hierbas llegaron a cubrir las cepas que ya estaban brotadas. La balanza del riesgo toco fondo, pero los resultados merecieron la pena,tenemos una buena cobertura del suelo que va a promover una segunda cubierta vegetal con plantas autóctonas de Primavera.

Firvidelas
Foisenos das  mans, pero o chan ánolo agradecer
Corte de herba alto ,sempre deixamos islas de vexetación.
Esta araña custodia este  incipiente acio de Treixadura
A Canda, Brancellao, Sousón e outras Herbas
Eu, onte Sabado as 20:30 toupei(revente).FUKUOKA fundamenta parte do seu traballo ca corrente de MU,O NON FACER NADA ,moitas veces o non facer nada require moito esforzo.


Xa temos a Xarxa no seu punto , recollémola cedo na maña e metémola en augardente .A xarxa e un bo estimulante do crecemento nos primeiros estadios da planta e axuda na frutificación e tamén ten un bo efecto antifunxico.

Ya tenemos la Salvia en su punto, la recogemos bien temprano por la mañana y la metemos en el auguardiente.La Salvia es un buen estimulante del crecimiento en los primeros estados de la planta y ayuda en la fructificación y también tiene un buen efecto antifúngico.


                                           
 XARXA .SALVIA
                         

No hay comentarios:

Publicar un comentario