domingo, 6 de mayo de 2012
Seguimos  traballando no Val de San Amaro,  nesta semana estivemos  mimando o chan de Campo Redondo .Campo Redondo e unha viña que inicia o seu quinto ano de vida ,ten un perfil de solo moi prometedor cara o futuro ,pero  que nestes momentos e en determinadas partes da viña necesita unha pequena  axuda .Ate o ano pasado e ca utilización das sementeiras e preparados de plantas e biodinamicos  a evolución foi sempre cara arriba conseguindo que a superficie do chan estivese sempre cuberta por un manto vexetal .O pasado ano esa progresión  e debido a seca  detívose .
Xunto con André trazamos no finais do 2011 un plan de traballo especifico para Campo Redondo ia,requirir  traer material vexetal externo a parcela .Baixo ningún concepto podemos ter  partes da viña con chan nu  cando chegue o verán, a actividade microbiana do solo correría graves riscos .Sen  saír dos nosos vales subimos o monte e rozamos toxo, e cortamos tamén a veza e avea que previamente plantaramos nunha horta Seguimos trabajando  en el Valle de San Amaro, en esta semana estuvimos mimando el suelo de Campo Redondo.Campo Redondo es una viña que inicia su quinto año de vida,tiene un perfil de suelo muy prometedor cara el futuro,pero que en estes momentos y en determinadas partes de la viña necesita una pequeña ayuda.Hasta el año pasado y con la utilización de las cubiertas vegetales y preparados de plantas y biodinamicos la evolución del suelo fue siempre cara arriba,consiguiendo que la superficie del suelo estuviese siempre  cubierta por un manto vegetal.El pasado año esa progresión  y debido a la sequía se detuvo.
Junto con André trazamos a finales de 2011 un plan de trabajo especifico para Campo Redondo ,requeriría  traer material vegetal externo a la parcela.Bajo ningún concepto  podemos tener partes de la viña con el suelo desnudo cuando llegue el verano, la actividad microbiana del suelo correría graves riesgos.Sin salir de nuestros valles subimos al monte y cortamos tojo y también cortamos la avena y veza que previamente plantáramos en una huerta. 

CUBERTA EN CAMPO REDONDO
CORTE DE CUBERTA E PASE DE GANCHO
TOXO E HERBAS DO MONTE
MONTONS DE TOXO NAS CABECEIRAS
MULCHING DE TOXO
TRACTOR DE AVEZ E VEZA
MULCHIG DE VEZA E AVEA
                                    

No hay comentarios:

Publicar un comentario