domingo, 14 de octubre de 2012

XA ESTAMOS DE VOLTAXa estamos de volta, rematamos as vendimas, a nosa a de meus pais, sogros , irmáns,amigos, etc.A vendima no Ribeiro sempre tivo un carácter familiar, de amizade , as veces de festa ,un traballo moi intenso no que a colaboración entre todos e fundamental, para así poder ter todo vendimado no tempo xusto antes das primeiras choivas do Outono.Teño que recoñecer que de todos os traballos nas viñas o longo do ano a vendima e o que menos satisfacións me reporta, e todo demasiado rápido , intenso e caótico, queda moi pouco tempo para a observación e  o aprendizaxe, e iso e unha magoa, e en certa forma frustrante.De tódolos  xeitos sempre aparecen pequenos ocos para percibir novas cousas e matices que nos han facer mellorar como viticultores.
Nas próximas entradas veremos polo miúdo a vendima e o traballo na adega , agora queremos que vexades o traballo nas viñas que iniciamos este xoves (rematamos a vendima este martes )que e fundamental para manter o equilibrio do noso solo e apoiar o desenvolvemento microbiano  cas agradecidas primeiras choivas do Outono.

         Vaixando as ultimas uvas tintas Dos Casas, unha das nosas viñas mais vella e afastada (lejana).


Ya estamos de vuelta, finalizamos  las vendimias, la nuestra, la de mis padres, suegros, hermanos, amigos  ,etc.La vendimia en el Ribeiro siempre tuvo un carácter familiar, de amistad, a veces de fiesta, un trabajo muy intenso en el que la colaboración entre todos es fundamental para así poder tener todo vendimiado antes de las primeras lluvias del Otoño.Tengo que reconocer que de todos los trabajos en las viñas a lo largo del año, la vendimia es el que menos satisfaciones me reporta,  es todo demasiado rápido , intenso y caótico, queda poco tiempo para la observación y el aprendizaje, y eso en cierta forma es  frustrante.De toda las maneras siempre aparecen pequeños huecos para percibir nuevas cosas y matices que nos van a hacer mejorar como viticultores.
En las próximas entradas desmenuzaremos la vendimia y el trabajo en la bodega. Ahora queremos que veáis el trabajo en las viñas que iniciamos este jueves (rematamos la vendimia este martes)que es fundamental para mantener el  equilibrio del suelo y apoyar el desenvolvimiento microbiano con las agradecidas primeras lluvias del Otoño.

 Vendima na Costiña, Firvidelas .O Lado desta parcela foi a ultima variedade branca en ser vendima.
         Moito frío durante gran parte da vendima, a uva chegaba así en perfectas condiccións a prensa .
         Mucho frío durante gran parte de la vendimia, la uva llegaba así en perfectas condicciones a la prensa.

                               A media maña sol, a vendima deste 2012 tivo un tempo perfecto.

Este e o estado no que estaba o chan das nosas viñas este venres.Tan so con 4 días de choivas foi quen de facerse revivir. Durante o mes de Setembro o solo das viñas semellaba desertico, morto a auga activou a vida latente, o chan esta vivo, as cepas han outonizar e acumular reservas para a brotación do vindeiro ano, o ciclo da vida non se para.


Este es el estado en el que estaba el suelo de nuestras viñas este viernes.Tan solo 4 días de lluvia fueron capaces de hacer revivir el suelo.Durante el mes de Septiembre el suelo de las viñas parecía desértico, muerto,  el agua activó la vida latente, el suelo esta vivo, las cepas van a otoñizar y acumular reservas para la brotación del año que viene, el ciclo de la vida no se para. 

Pero e necesario apoyar a labor de autosuficiencia do solo, non debemos olvidar que estamos ante un monocultivo e iso por moi extrictos e respetuosos que sexamos empobrece o chan.Sementeiras, no noso caso estes primeiros 15 días de Outubro son os mais axeitados para repartir as sementes de abono verde nas viñas que o necesitan.Cada viña e un mundo e analisar polo miudo o seu estado e necesario para así acertar ca mistura axeitada de sementes.

Pero es necesario apoyar la labor de autosuficiencia del suelo, no debemos olvidar que estamos ante un monocultivo y eso por muy extrictos y respetuosos que seamos empobrece el suelo.Sementeiras, en nuestro caso estes primeros 15 días de Octubre son los mas adecuados para repartir las semientes de abono verde en las viñas que lo necesiten.Cada viña es un mundo y analizar su estado es necesario para acertar con la mezcla de semientes adecuada.

O día  seguinte pasamos os ganchos para tapar lixeiramente as sementes e abrir vias de aire que aceleren o desenvolvemento microbiano do solo.

Al día  siguiente pasamos lo ganchos para tapar ligeramente las semientes y abrir vias de aire que aceleren el desenvolvimiento microbiano del suelo.No caso de Firvidelas este traballo na maior parte faise con tractor, 3 ganchos e 30 cm de profundidade son suficientes. No resto de viñas este traballo faise a man ca axuda de un pequeno motocultor, a estas viñas tócanlle esta vindeira semana.En el caso de Firvidelas este trabajo en su mayor parte se hace con tractor, 3 ganchos y 30 cm de profundidad son suficientes. En el resto de viñas este trabajo se hace a mano con la ayuda de un pequeño motocultor, a estas viñas le toca esta próxima semana.

No hay comentarios:

Publicar un comentario