lunes, 5 de noviembre de 2012

O CAMIÑOO camiño da Natureza non se detén, non ten nin principio nin fin, non descansa nin esperta,  a Natureza non entende de temporadas, ciclos, colleitas....Vida e morte van da man como a noite e o dia nun continuo proceso de creación e destrución natural, sen guías, parámetros, resultados, sen discriminación, todo cara unha nada que alimenta o camiño da súa propia existencia.
El camino de la Naturaleza no se detiene, no tiene ni principio ni final, no descansa ni se despierta, la Naturaleza no entiende de temporadas,ciclos, cosechas… Vida y muerte van de la mano como la noche y el día en un continuo proceso de creación y destrucción natural, sin guias, parámetros, resultados, sin discriminación, todo cara una nada que alimenta el camino de su propia existencia.Riberio esquencido, agochado entre as àrbores que agora moran nas viñas, no Inverno faremos un pequeno recorrido pola súa historia de socalcos e muros.
Ribeiro olvidado, escondido entre los arboles que ahora viven en las viñas, en el Invierno haremos un pequeño recorrido por su historia de bancales y muros.


O Maria Thun que fixemos no pasado mes de Agosto xa esta listo para ser utilizado nas viñas .O Sábado dia 27 quitámolo da pipa na que estivo madurando.

El Maria Thun que hicimos el pasado mes de Agosto ya esta listo para ser utilizado en las viñas.El Sábado dia 27 lo quitamos de la barrica en la que estuvo madurando.

Este ano na aplicación que fixemos despois de pasar os ganchos, utilizamos os dous preparados que xa temos listos, o Maria Thun e o 500 .Na foto o Maria Thun.


                                                          O preparado de bosta 500 .

Dinamizando nas viñas.Xa sei que o deposito que utilizo para dinamizar non e o máis "vistoso" pero para min e o máis práctico, xa que podo metelo cheo de auga a sua temperatura adecuada na SE 15 e baixalo nas distintas viñas e dinamizar alí .En cada aplicación fago 3 dinamizacións, en Firvidelas, Campo Redondo,e a ultima no Fexaco.

Dinamizando en las viñas.Ya se que el deposito que utilizo para dinamizar no es el mas "vistoso" pero para mi es el mas practico, ya que puedo meterlo lleno de agua a su temperatura adecuada en la furgoneta y bajarlo en las distintas viñas y dinamizar allí.En cada aplicación hago 3 dinamizaciones, en Firvidelas, Campo Redondo, e o Fexaco.

Cargamos a mochila e a esparexer os preparados na terra húmida,  a pulverización a de ser con gota gorda .
Cargamos la mochila y a aplicar los preparados en la tierra húmeda, la pulverización a de ser con gota gorda.


O mesmo Sábado que "sacamos" e repartimos o Maria Thun, aproveitamos e elaboramos o preparado de bosta 500. Este ano consequimos máis cornos.Para quitar o oso do corno eu metoos un par de semanas nun bidón de plástico, que a estar o sol.Logo cun simple golpe suave contra un tronco de madeira o óso saldrá facilmente.

El mismo Sábado que "sacamos" el Maria Thun, aprovechamos y elaboramos el preparado de bosta 500.Este año consequimos mas cuernos.Para quitar el hueso del cuerno, los meto un par de semanas en un bidón de plástico que debe estar al sol.Luego con un simple golpe suave contra un tronco de madera el hueso saldrá facilmente.


Enchemos os cornos ca bosta golpeandoos lixeiramente contra o talleiro, esta e unha labor que leva bastante tempo, da para falar da vendima, das fermentacións, arrejlar o mundo....

Llenamos los cuernos con la bosta golpeándolos ligeramente contra o talleiro, esta es una labor que lleva bastante tiempo, da para hablar de la vendimia, las fermentaciones, arreglar el mundo...


  E finalmente colocámolos no burato que fixemos nunha leira.O emprazamento do burato e moi importante, a de ser unha zoa ben protexida do Norte e a terra ten que ser forte, de horta, evitando ter árbores ou matorrais preto.Na Primaveira desenterrarémolos.

Y finalmente los colocamos en el agujero que hicimos en una huerta.El emplazamiento del agujero es muy importante, a de ser una zona bien protegida de Norte y la tierra tiene que ser fuerte, húmica,  evitando tener árboles o matorrales cerca.En la Primavera los desenterraremos.


No hay comentarios:

Publicar un comentario