domingo, 2 de diciembre de 2012

VIÑOSSeguimos nos montes recollendo estrumes e levando as viñas, pero non descoidamos o traballo na adega.Xa temos todas as fermentacións  finalizadas, o Issué fermentou durante 45 días o tinto estivo 20 días ca fermentación  alcohólica, agora esperaremos a que inicie a fermentación maloláctica.O Issué quédalle un largo camiño de estadía nas pipotas uns dez meses  onde  se fará un pequeno traballo cas borras.O tinto unha vez finalizada a fermentación maloláctica pasara xunto cas súas borras a unha pipota onde a evolución marcara o seu tempo de  permanencia.

Seguimos en los montes recogiendo material vegetal y llevándolo a las viñas, pero no descuidamos el trabajo en la bodega.Ya tenemos todas las fermentaciones finalizadas, el Issué fermento durante 45 días el tinto estuvo 20 días en fermentación alcohólica y ahora estamos a la espera de que inicie la fermentación maloláctica.Al Issué le queda un largo camino de permanencia en las barricas, unos 10 meses donde se hará un pequeño trabajo con las lías.El tinto una vez finalizada la fermentación pasara junto con sus lías a una barrica donde la evolución marcara su tiempo de permanencia.


Canto maís se alonxa o home da Natureza maís preto esta da dependencia do home capital que, segundo a segundo, latexo tras latexo axusta o xugo o noso sorriso.

Cuanto mas se aleja el hombre de la Naturaleza mas cerca esta de la dependencia del hombre capital que, segundo a segundo, latido tras latido ajusta el yugo de nuestra sonrisa.


A fermentación sin cangallo fai que a estas alturas o viño estea xa moito maís redondo, non aparecen as durezas, e asperezas do 2011 e sigue tendo un perfil longo e groso, pero sera o paso do tempo o que determine que elaboración nos enche e transmite maís.
 
La fermentación sin raspón provocó que a estas alturas el vino esté ya mucho mas redondo, no aparecen las durezas, y asperezas del 2011 y sigue teniendo un perfil largo y grueso, pero sera el paso del tiempo el que determine que elaboración nos satisface y transmite mas.
 
 Issué 2012, moi recoñecible polo momento, lonxitude, persistencia, un chisquiño maís de frescor, pero maís amplitude de matices, o cada dia maís respeto polos ritmos naturais na viña(chan, chan e maís chan) ano ano  maís presenza de Lado, Silveiriña e Verdello Antiguo de Cepas Vellas, fan, que co paso das colleitas tanto Sevio coma eu a pesar das dificultades creamos en nos mesmos e na Natureza.


 Issué 2012, muy reconocible por el momento, longitud, persistencia, un poquito mas de frescor, pero mas amplitud de matices, el cada día mas respeto por los ritmos naturales de la viña(suelo, suelo, y mas suelo) año a año mas presencia de Lado, Silveiriña y Verdello Antiguo de Cepas Viejas, hacen que con el paso de las añadas tanto Sevio como yo y a pesar de las dificultades creamos en nosotros mismos y en la Naturaleza.

Remexendo as borras nas pipotas cada catro ou cinco días,  ate que os viños nos digan que xa e de abondo.
Removiendo las lías en las barricas cada cuatro o cinco días, hasta que los vinos nos digan que ya es tiempo.
Finalizamos o traballo de esparexer o mundallo do monte en Campo Redondo, tan so queda que esta semana fagamos unha nova aplicación do Maria Thun e, ate a poda.
 
Finalizamos el trabajo de esparcir el material vegetal del monte en Campo Redondo, tan solo nos queda hacer esta semana una nueva aplicación del Maria Thun y hasta la poda
 
 Puiden  tamén botarlle unha man o chan dos dous novos socalcos de tinto que prantamos na Canda no 2010, pero por este ano o monte xa colaborou o suficiente esta semana imos cambiar de laboura.
 
Pude  también echarle una mano al suelo de los dos nuevos bancales de tinto que plantamos en la Canda en el año 2010, pero por este año el monte ya colaboro lo suficiente esta semana vamos a cambiar de labor.No hay comentarios:

Publicar un comentario