miércoles, 20 de febrero de 2013

FEBREIRO februaryEsta chegando o seu fin o período de Lúa ascendente diste mes de Febreiro, estamos remantando a ata da  Treixadura en Firvidelas, o mércores ca nova Lúa descendente, retomaremos a poda .Escomenzaremos por o Lado, e seguiremos xa no Val de San Amaro ca ultima das nosas viñas, Campo Redondo.Nestes días estamos a elaborar xa algunhas das extraccións hidroalcohólicas. O salgueiro esta no seu momento, e o allo tamén se pode preparar.Os cubertos vexetais seguen medrando, a boa choiva deste Inverno e temperaturas non moi frías fan espertar a vexetais e insectos.


Esta llegando a su fin el periodo de Luna ascendente de este mes de Febrero, estamos finalizando la ata de la Treixadura en Firvidelas, el miércoles con la nueva Luna descendente retomaremos la poda. Comenzaremos por el Lado, y seguiremos ya en el Valle de San Amaro con la última de nuestras viñas, Campo Redondo. En estes días estamos a elaborar ya alguna de las extracciones hidroalcohólicas. El sauce(salix)esta en su momento, y el ajo también se puede preparar.Las cubiertas vegetales siguen creciendo, la buena lluvia invernal y temperaturas no muy frías despiertan a vegetales e insectos.Rising Moon period of February is coming to its end, we are finishing the tie of “Treixadura” wines at “Fervidelas”, and next Thursday with the new descending Moon, we’ll continue with the prune. We’ll start with the “Lado” wines, following at “San Amaro” valley with the last of our “Campo Redondo” vineyards. These days we are already elaborating some of the hydro alcoholic extractions. The sallow (salix) is at its best, and the garlic can be prepared as well. Vegetal cover are still growing, the good winter rain and no so cold temperatures awaken plants and insects.O salgueiro collese xusto antes da brotación neste intre e moi rico en salicilatos.Si este ano seguimos ca tendencia de boas choivas a ser unha boa ferramenta para protexer as vides do Mildeu,  e Botrite.

Cortamos o salgueiro en pequenas varas e metémolas nun bote, o que engadiremos augardente, a extracción durara entre 25 e 30 días.El sauce se coge justo antes de la brotación en este momento en muy rico en salicilatos. SI este año seguimos con la tendencia de buenas lluvias va a ser una buena herramienta para proteger las vides del Mildiu y Botritis.

Cortamos el sauce en pequeñas varas y las metemos en un bote al que añadiremos aguardiente , la extracción durara entre 25 e 30 días.


The sallow is harvested just before the sprouting, as at this moment is really rich in salicylates. If this year we continue with this tendency of good rains, it will be a great tool to protect the wines from “Mildiu” and “Botritis”.

We cut the sallow in little pieces and introduce them in a canister where we’ll add the hard liquor (aguardiente). The extraction will last 25-30 days.
O allo e un excelente anti- mildeu a elaboración e a mesma que para outras extraccións hidroalcohólicas, solo varia o tempo de extracción 40-50 días.O seu tempo para utilizalo nas viñas remata na floración.


El ajo es un excelente  anti-mildiu la elaboración es similar al resto de hidroalcohólicos, solo varía el tiempo de extracción entre 40-50 días.La época para utilizarlo en las viñas finaliza con la floración.


Garlic is a escellent anti-mildiu the preparatión is similar to the others extractions but will last 40-50 days. The time to put the preparation in the vineyards finish in the flowering.
                          
Unha cuberta vexetal diversa e autoctona anos garantir alimento para o solo e insectos.


Una cubierta vegetal diversa y autóctona nos  garantiza alimento para el suelo e insectos

A diverse and indigenous vegetal cover, guarantees nutrient for ground and insects.

Arañas, teimosas vixiantes
das xemas que nos han traer …. Viño.

Arañas, incansables vigilantes de las yemas que nos traeran… vino.

Spiders, tireless vigilant of the buds which will give us...Vine.No esquema Natural nada sobra nada falta. Debaixo da vella pel das cepas , Cadelas de Frade, Zapateiros, …..todos traballamos en prol do mesmo, vivir.


En el esquema Natural nada sobra, nada falta.Debajo de la vieja piel de las cepas, Tijeretas, Zapateros,…todos trabajamos con un mismo fin, vivir.


In Natural scheme nothing remains is superfluous, nothing lacking. Underneath the old skin of the wines, “Cadelas de Frade”, “Zapateiros”...we are all working with the same purpose, live on.

1 comentario:

  1. Ola. O ano pasado despois de asistir a unha charla tua, fixen os preparados hidroalcohólicos. Como me sobraron teño a dubida se os podo volver a utilizar este ano ou polo contrario xa non valen. Gracias e noraboa polo blog.

    ResponderEliminar