martes, 19 de marzo de 2013

EUCALIPTOMentres as viñas comezan a espertar  e os cubertos vexetais  seguen medrando, nos podemos  preparar xa  o extracto hidroalcohólico de eucalipto.Debemos recoller as follas maís vellas da arbore , distínguense na súa forma , estas as mais vellas teñen forma de fouce , e son as mais ricas en aceite esencial de  eucaliptol. Como no resto de elaboracións as follas estarán no augardente entre 25 e 30 días .
O eucalipto ten moi bo efecto antifúnxico, sobor de todo no caso de enfermidades da madeira como a excoriosis , si o asociamos ca ortiga e un potente neutralizador do Mildeu. 


Mientras  las viñas comienzan a despertar y las cubiertas vegetales siguen creciendo , nosotros podemos preparar ya el extracto hidroacohòlico de eucalipto. Debemos coger las hojas más viejas del árbol, se distinguen en su forma de hoz ,y son las más ricas en aceite esencial de eucaliptol. Como en el resto de elaboraciones las hojas estarna en el aguardiente entre 25 y 30 días.
El eucalipto tiene muy buen efecto antifúngico , sobre todo en el caso de las enfermedades de la madera como la excoriosis, si lo asociamos con la ortiga es un potente neutralizador del Mildiu.


Whilst the vineyards begin to awaken, and vegetal covers are still growing, we already prepare the eucalyptus hydro-alcoholic extract. We must collect the oldest leaves of the tree, which are distinguished by its sickle shape, since these contain more essential oils of eucalyptol. As in the other preparations, the leaves will be immersed in the alcohol between 25-30 days.
The eucalyptus has great anti-fungus effect, especially over wood diseases like the “excoriosis”. If we associate this preparation with the nettle, we’ll get a strong neutralizer of “Mildiu”.No hay comentarios:

Publicar un comentario