domingo, 17 de noviembre de 2013

DESCANSO Repose

Onte rematamos de extender o último toxo nas viñas maís novas da Canda. Por fin, dende a vendima non tiven un so día de descanso e as pernas e a espalda están a pedir stop dende fai semanas. A cabeza tamén necesita repouso,  teño que facer unha selección e valeirado de experiencias e sucesos o longo do ano, para seguir mellorando e necesario abrir un proceso de avaliación e reflesión, e para ser obxetivo a chencha ten que estar tranquila. Istes días imos aproveitalos tamén para estar maís na adega, ver como están a evolucionar os viños que nela están, bebelos , aprender. Hoxe mesmo rematei de etiquetar as últimas  350 botellas do ISSUÉ 2010, o longo destes días avaliaremos como vai a evolucin do ISSUÉ  2011 e cal e o estado actual do Mai 2011. Imos pois a ter unhas tardes-noites agradables e placidas.´
Ayer acabamos de extender el ultimo tojo en las viñas mas jóvenes de la Canda. Por fin, desde la vendimia no tuve ni un solo día de descanso y las piernas y espalda están a pedir stop desde hace semanas. La cabeza también necesita reposo,  tengo que hacer una selección y vaciado de experiencias y sucesos a o largo del año, para seguir mejorando es necesario abrir un proceso de evaluación y reflexión, y para ser objetivo la cabeza tiene que estar tranquila. Estes días vamos a aprovecharlos también para estar mas en la bodega, ver como están a evolucionar los vinos que en ella están, beberlos, aprender. Hoy mismo finalice de etiquetar las ultimas 350 botellas del Issué 2010, a lo largo de estos días evaluaremos como están a evolucionar el ISSUÉ 2011 y MAI 2011. Vamos pues a tener unas tardes noches agradables y placidas.


Yesterday we’ve finished the spreading of the last amount of “toxo” over the youngest vineyards at “A Canda”.  Finally some rest, since the harvest I didn’t have a single day off, and my legs and back are asking for a break weeks ago. Also the head needs repose, I need to make a selection/ reset of experiences and issues along the year; in order to keep improving, an evaluation and reflexion process is needed, and to be honest, the head needs to be quiet. We’ll take advantage of these days to spend more time at the winery, to see how the wines are developing, to taste it, to learn. Today I’ve just finished the labelling of the last 350 bottles of ISSUÉ 2010. Along this period we’ll evaluate the evolution of ISSUÉ 2011, and how is the current state of MAI 2011. We are going to have some pleasant and nice evenings. 

    

No hay comentarios:

Publicar un comentario