martes, 28 de enero de 2014

Ribeiro foiRibeiro esquecido,  escondido , sabiduría non transmitida (por diferentes causas, guerra, fame, pragas…)pero algo queda para se mostrar, para dar fe de que eiquí  no Ribeiro os labregos, os viticultores, amén de traballar moi duro, acumulaban séculos de sabiduría en cada en cada plego da súas arrugas, nos callos das súas grosas mans, no escuro cor da pel queimada polo duro verán. Sabiduria no traballo ca terra, cas videiras , cas uvas, cos viños, no xeito de ollar cara a Natureza. 
 


Ribeiro olvidado, escondido, sabiduría no transmitida(por diferentes causas, guerra, hambre, plagas…) pero algo queda para ser mostrado, para dar fe de que aquí en el Ribeiro los agricultores, los viticultores, además de trabajar muy duro, acumulaban siglos de sabiduría en cada pliego de sus arrugas, en los callos de sus gruesas manos, en el oscuro color de la piel quemada por el duro verano. Sabiduría en el trabajo con la tierra, con las cepas, con las uvas , los vinos, en la manera de mirar a la Naturaleza.Forgotten Ribeiro , hidden, not transmitted wisdom (due to different causes, wars, hunger, plagues…), but there is still something to show, to attest that here at Ribeiro, the farmers and winegrowers,  apart from form the hard work, possessed centuries of wisdom in every single wrinkle of their skin, in the calluses of their great hands, in the dark colour of the  skin burned by the hard summer. Wisdom about the work with the soil, the strains, grapes and wines, in the way to look to the Nature.Esta e adega dos meus avós maternos , esta en Remuiño , Val de San Vicente, construída a maior parte baixo terra e apoiándose nunha feixa(gran piedra de granito) na búsqueda de frescor e humidade. Cunha antiguidade de mais de 300 anos, a adega orixinal contaba cun grande lagar de pedra onde fermentaban os viños e que foi  desmontado aló polo ano 1910.

This is the wine cellar of my maternal grandparents, located in Remuiño, San Vicente Valley, mainly constructed underground and supported in rock, searching for freshness and humidity. With more than 300 years old, the original cellar presented a huge stone winery where the wines were fermented, which was disassembled around 1910.A prensa de madeira foi construída polo meu Avó Pepe .
The wood press was built by my Grandfather Pepe.As grandes cubas de Carballo e Castiñeiro eran o lugar onde fermentaban,  e se criaban ate o pasado ano os viños.

The big Oak and Chestnut barrels were the ones in which the wines were fermented and matured until last year.A adega conta con dúas portas unha orientada o Norte e outra o Este.

The cellar presents two doors, one oriented to the North and the other to the East.Entramos en período de lúa ascendente, paramos a poda, cambiamos  de traballo entón , baixamos vides,  atamos  bicos, i esperar a que chegue un novo tempo de lúa descendente para  seguir ca poda.

As we are entering the raising Moon period, we stop the pruning; therefore there is a task change.  We have to bring down the vines, tie the ends, and wait until a new descending Moon period  to keep on pruning.


Oe e non para de chover. The rain don´t stop

No hay comentarios:

Publicar un comentario