sábado, 2 de junio de 2012


Este e o culpábel da tardanza en mostrarvos os traballos de estes últimos 10 días.BLACK ROT
O Black Rot e un fungo que procede de Estados Unidos que foi introducido en Europa a través de patróns resistentes a filoxera que estaban contaminados.Ate fai 8 anos no se tiña coñecemento da súa presenza no Ribeiro pero dende entón, e contando con condicións propicias para a súa propagación manifestase con mais ou menos virulencia.Este ano tocoulle ser bastante virulento .De non ser quen de controlar as primeiras infeccións pódese perder ate o 80% da colleita.A aparición do fungo obrigounos a facer o noso primeiro tratamento con cobre xa que o anterior foi unha aplicación de micronutrición con extractos vexetais.A importancia da infección levounos a ser moi coidadosos a hora de facer a aplicación dos 220g de cobre-metal –hectárea complementado con 4 extraccións hidroalcohólicas que puxemos nas viñas, era fundamental deixar ben cuberto todas as superficies da cepa, follas,varas,acios e tardamos se cadra mais do debido.Pero parece que a infección esta controlada.Este es el culpable de la tardanza en mostraros los trabajos de estes últimos 10 días.BLACK ROT
El Black Rot es un hongo que procede de Estados Unidos y que fue introducido en Europa a través de patrones resistentes a la filoxera que estaban contaminados.Asta hace 8 años no se tenia conocimiento de su presencia en el Ribeiro pero desde entonces,y contando con condiciones propicias para su propagación se manifiesta con mas o menos virulencia.Este año le toco ser bastante virulento .De no ser capaces de controlar las primeras infecciones se puede llegar a perder un 80%de la cosecha.La aparición del hongo nos obligo a llevar a cabo nuestro primer tratamiento con cobre ya que el anterior fue una aplicación de micronutrición con extractos vegetales.La importancia de la infección nos llevo a ser muy cuidadosos a la hora de hacer la aplicación de los 220g de cobre-meta-hectárea complementados con 4 extracciones hidroalcoholicas que pusimos en las viñas,era fundamental dejar bien cubierto todas las superficies de las cepas, hojas,varas,racimos y a lo mejor tardamos mas de la cuenta.Pero parece que la infección esta controlada.

 As arañas son un bo sinal na viña.Cantas mais espécies mellor,sobor de todo si son arañas autóctonas, xa de estas terras. Son un excelente medio regulador para as pragas que aparecen nas viñas como o mosquito verde da familia dos cicadélidos.Eiquí esta a mama araña ca súa prole.

Las arañas son una buena señal en la viña.Cuantas mas especies mejor,sobre todo si son arañas autóctonas,de estas tierras.Son un excelente medio regulador para las plagas que aparece en las viñas como el mosquito verde de la familia de los cicadélidos.Aquí esta la mama araña con su prole.


ORTIGA DIOICASequemos ca elaboración das nosas extraccións vexetais nesta semana temos en condicións idóneas a ortiga ,esta xusto na prefloración.A ortiga que collemos e a Ortiga Dioica(e a especie mais alta),apañámola en prefloración cedo na maña .A ortiga e moi rica en nitróxeno,ferro,en outros minerais en menor proporción,oligoelementos ..etc , e unha das plantas mais interesantes para a súa aplicación nos cultivos pola súa grande riqueza.Unha vez apañada nos facemos dúas elaboracións distintas con ela .Unha a extracción hidroalcohólica para aplicación por vía foliar na viña , e outra unha maceración  na cal tamén incluímos follas de consolda.A extracción hidroalcohólica e moi interesante a nivel de micronutriccion da planta e mixturada con outras extraccións ten un gran poder antifunxico fronte o mildeu.A maceración de ortiga e consolda nos utilizámola como fertilizante e estimulante do solo, e unha gran axuda para a formación de rhizobiums e microrrizas.

Verde,verde e mais verde.

Seguimos con la  elaboración de nuestras extracciones vegetales esta semana tenemos en codicciones idóneas la ortiga,esta justo en prefloración.La ortiga que utilizamos es la Ortiga Dioica(es la especie mas alta),la recolectamos en prefloración por la mañana temprano.La ortiga es rica en nitrógeno,hierro,también en otros minerales,oligolementos…etc,es una de las plantas mas interesantes para su aplicación en los cultivos por su gran riqueza.Una vez recolectada nosotros hacemos dos elaboraciones distintas con ella.Una la extracción hidroalcohólica para su aplicación por vía foliar en la viña, y otra una maceración en la cual también incluimos hojas de consuelda.La extracción hidroalcohólica es muy interesante a nivel de micronutriccion de la planta y mezclada con otras extracciones tiene un gran poder antifúngico  frente al mildiu.La maceración de ortiga y consuelda nosotros la utilizamos como fertilizante y estimulante del suelo,es una gran ayuda para la formulación de rhizobiums y microrrizas.

Ortiga en prefloración
Ortiga lista para facer preparados ,solo queda trozeala

Ortiga e augardente (extracción hidroalcoholica)
Ortiga e consolda en auga ,cada 1kg de vexetal 10 litros de auga.

Remexemos todos os dias duas ou tres veces, e iniciase a fermentación que durará uns 7 dias logo filtramos e gardamos en bidóns oscuros lonxe da luz e calor, e lista para utilizar .


No hay comentarios:

Publicar un comentario