domingo, 24 de junio de 2012Xuño e o mes indicado para apañar a Milenrama. A Achillea Millefolium e unha das plantas que se volveron indispensables no noso esquema de traballo nas viñas.A Milenrama e rica en compostos azufrados ,dende a colleita 2009 fomos reducindo a utilización de xofre que aplicabamos nas cepas ,xa o ano pasado  non puxemos  ningún  xofre nos tratamentos que fixemos  nas viñas.A Milenrrama ten tamén virtudes desestresantes nas plantas, sobor de todo nas épocas de seca e favorece unha boa reprodución das cepas non anos vindeiros.Como con outras extraccións hidroalcoholicas a súa combinación  ofrécenos resultados realmente magníficos.

Non e de xoguete

Junio es el mes indicado para recoger la Milenrrama.La Achillea Millefolium es una de las plantas que se volvieron indispensables en nuestro esquema de trabajo en las viñas.La Milenrama es rica en compuestos azufrados,desde la cosecha 2009 fuimos reduciendo la utilización de azufre que aplicábamos  en las cepas,ya el año pasado dejamos de utilizar el azufre en los trabamientos que hicimos en las viñas.La Milenrama tiene también virtudes desestresantes en las plantas,sobre todo en las épocas de sequía y favorece una buena reproducción de la vid en los años venideros.Como con otras extracciones  hidroalcoholicas su combinación nos ofrece resultados realmente magníficos. 

Milenrama, para collela subimos a zoas de montaña .

Non creades no que eu digo testade,si funciona adoptádeo no voso esquema de traballo si testado varias veces non funciona non e valido,as verdades absolutas na Natureza non existen.Estas eran sempre as primeiras frases que nos espetaba André antes de cada xornada de formación aló en Portugal .A teoría esta ben pero e logo a practica a que determina si o que con tanta fe aprendemos vai ser valido ou non no noso traballo diaria nas e coas viñas.A Biodinámica nos seus fundamentos  e desenrolo e complicada,densa,extensa,cada cal elixe o seu nivel de afondamento en ela .Eu leo,estudo(as veces)sobor de todo escoito e testo e testo e testo.No ano 2009 fixemos o noso primeiro preparado 500 ,teño que recoñecer que non saíu ben ,pero para iso están as probas para ir perfeccionado aquilo que queres construír. Neste ano 2012 estamos contentos ,aínda que con retraso  igual que todo aquelo  que se desenvolveu no chan este ano debido a seca,o preparado 500 saíu casi perfecto temos suficiente para nos para Sebio e Xose Manuel ,para Begoña ,Xico e Bea .Esquecíame esta testado e funciona .O vindeiro mes imos preparar o Maria Thun
.
Estes cornos foron enterrados a principios do pasado inverno ,agora e o momento da colleita.


No creáis lo que yo digo testar,si funciona adoptarlo en vuestro esquema de trabajo si testado varias veces no funciona no es valido ,las verdades absolutas en la Naturaleza no existen.Estas eran siempre las primeras frases que nos soltaba André antes de cada jornada de formación en Portugal.La teoría esta bien pero es luego al practica la que determina si lo que con tanta fe aprendimos va a ser valido o no en nuestro trabajo diaria en y con las viñas.La Biodinámica en sus fundamentos y desarrollo es complicada,densa,extensa, cada cual elige su nivel de introducción en ella.Yo leo,estudio(a veces)sobre todo escucho y testo ,testo y testo.En el año 2009 elaboramos nuestro  primer  preparado 500,no salio bien,pero para eso están las pruebas para ir perfeccionado aquello que quieres construir.Este año 2012 estamos contentos ,aunque con retraso igual que todo lo que se desenvolvió en el suelo este año debido a la sequía,el preparado 500 salio casi perfecto, tenemos suficiente para nosotros ,Sebio y Xose Manuel,para Begoña,Xico y Bea.Me olvidaba esta testado y funciona,El próximo mes vamos a elaborar el Maria Thun.

A evolución durante o Inverno e parte da Primaveira foi lento pero o final seguro.
Beatriz e Xose Manuel,cantos mais seamos testando mellores resultados.Colaborar ,intercambiar, apoiarse .Bo para nos bo para a Natureza
Onde hai compañia hai alegria
O que vos da a tabarra(eu) solo e para que vexades que xa perdín un par de quilos .
Sebio chegou un chisco tarde.....xa estabamos valeirando os cornos.
Preparado 500 colleita 2012

No hay comentarios:

Publicar un comentario