lunes, 18 de junio de 2012

Xuño, para os viticultores do Ribeiro un dos meses do ano con mais carga de traballo nas viñas e tamén con mas riscos de sufrir perdidas nas colleitas.Durante este mes encontrase moitas variables que facendo combinacións entre si poden traernos de cabeza ,de pes e de mans.Por un lado temos a esfarna (floración ) pero claro cada caste escomenza a esfarna cando e o seu momento e vaina finalizar cando outra suma de variables o considere oportuno.Por outra banda a rama esta no momento de máximo desenrolo e ca sorte que temos cas castes como a Treixadura, Lado ,Brancellao..... que por si mesmas non se tutoran e agarran os arames ou estacas, pois a subir e atar rama sen parar todo o mes.Pero claro igual que crece a rama tamén crece a herba do solo, pois a coller de novo a desbrozadora e segundo corte de herba debaixo das cepas.E ademais estamos tendo un final de Primavera con tempo moi inestable ,choivas, dias fríos ,orballos na maña moi persistentes ...suma igual a, risco de mildeu ,máxima tensión ,o Xan Xoán esta a volta da esquina seria raro non ter un ataque do fungo nesas datas, os extractos e o cobre teñen que estar listos para saír a escena .Nas imaxes imos ir vendo como vai o desenrolo das distintas viñas.

Buscando o calor do sol.Cada dia gostame mais o meu traballo.


Junio, para los viticultores del Ribeiro uno de los meses del año con mas carga de trabajo en las viñas,y también con mas riesgos de sufrir perdidas en las cosechas.Durante este mes se encuentran muchas variables que haciendo combinaciones entre si pueden traernos de cabeza,de pies y de manos.Por un lado tenemos la floración,pero cada variedad de uva la comienza en su momento particular, y la va a finalizar cuando otra suma de variables lo considere oportuno.Por otra banda las varas de la vid están en el momento de máximo desarrollo y con la suerte que tenemos con variedades como la Treixadura,Lado,Brancellao ….. que por si mismas no se tutoran o agarran a los alambres o estacas, pues nada a subir rama sin parar todo el mes.Pero claro igual que crece la rama de las vides también crece la hierba del suelo, pues nada a coger de nuevo la desbrozadora y segundo corte de hierba debajo de las cepas .Y por si fuera poco estamos teniendo un final de Primavera con tiempo muy inestable,lluvias,días y noches frías,orballos en las mañanas muy persistentes todo este sumatorio igual a mildiu ,máxima tensión, el San Juan esta a la vuelta de la esquina,seria raro no tener un ataque del hongo en estas fechas, los extractos y el cobre tienen que estar listos para salir a escena.En las imágenes iremos viendo como va el desarrollo vegetativo de las distintas viñas.


Sousón A Canda

A Canda .Val de San Vicente .Brancellao


Treixadura Firvidelas.
 Nesta altura xa fixemos o segundo corte de herba debaixo das cepas o centro a esperar a ter flores e sementes que nos garantizen especies autóctonas cara a próxima Primavera.
 
 Lado .A Costiña Firvidelas.Val de San Vicente
   Lado, Silveiriña, Verdello e Albilla A Costiña e o seu lugar en Firvidelas ,xuntas pero non revoltas.


O relevo esta asegurado

Estamos en plena esfarna  (floración) e un dos momentos mais criticos na viña, as condiccións meteorolóxicas xogan un papel fundamental .
Tinta Amarela.Campo Redondo .Val de San Amaro
Caiño da Terra .Campo Redondo
Carabuñeira . Campo Redondo  

No hay comentarios:

Publicar un comentario