miércoles, 25 de julio de 2012


O proceso para validar calquera dos preparados que utilizamos e sinxelo , tan so nos compre tempo e condicións para ver os resultados .Ate este ano non puiden ter suficientes datos para afirmar que o  preparado que logo imos ver  era efectivo  para atallar o problema que tiñamos na viña.André en Portugal  si tiña datos que confirmaban que o extracto hidroalcohólico de fento tiña moi bo efecto no control do mosquito verde(empoasca fabae) .Non tiñamos coñecemento de este cicadélido ate fai 4ou 5 anos os períodos de seca fixeron que este insecto chupador se instalara nas viñas e cortizas das arbores e decidira quedarse a vivir na zoa.Insecticida e unha palabra perigosa ,viciosa, mais si a poboación de mosquito crece o suficiente , a súa capacidade para defoliar unha viña e espectacular.A condición para poder controlar o mosquito en aquelas parcelas que aparece e baixar a súa poboación a niveis  non preocupantes (xa se encargan as arañas de eles)pero non prexudicar o resto de insectos e seres vivos que están nas viñas.Bueno  pois 3 anos despois de facer as primeiras probas podemos dicir que o extracto hidroalcohólico de fento axuda a controlar o mosquito verde sen ningún prexuízo para o resto da fauna autoctona  que mora nas viñas.


       Este mes e un bo momento para apañar o fento xusto cando estan extendendo os esporangios.

El proceso para validar cualquiera de los preparados que utilizamos es sencillo, tan solo nos hace falta tiempo y condiciones para ver los resultados.Hasta este año no pude tener suficientes datos para afirmar que el preparado que luego vamos a ver era efectivo para atajar el problema que teníamos en la viña.André en Portugal si tenia datos que confirmaban que el extracto hidroalcohólico de helecho tenia muy buen efecto en el control del mosquito verde(empoasca fabae).No tuvimos conocimiento de este cicadélido hasta hace 4o 5 años los diferentes periodos de sequía hicieron que este insecto chupador se instalara en las viñas e cortezas de los arboles y decidiera quedarse  en la  zona.Insecticida es una  palabra peligrosa, viciosa, pero si no somos capaces de controlar la población de mosquito este puede defoliar viñas de hectáreas en tan solo unos días.La condición para poder controlar el mosquito en aquellas parcelas que aparece es poder bajar su presencia a valores normales(luego ya se encargan las arañas de ellos)pero no perjudicar al resto de insectos y seres vivos que están en las viñas.Bueno pues  3 años después de hacer las primeras pruebas podemos decir que el extracto  hidroalcohólico de helecho ayuda a controlar la población de mosquito verde sin ningún prejuicio para el resto de la fauna autóctona que vive en las viñas.

        Fento apañado na maña cedo augardente  e repouso en sitio fresco e escuro durante 30 dias.Por fin podemos baixar o ritmo, o final do mes Xullo marca un punto e seguido na temporada vitícola ,no momento en que Bradley Wiggins  cruzou a meta final nos Campos Eliseos  a viña díxonos  que podemos, cando menos baixar o pistón e aproveitar estas próximas semas para coller novos folgos para o final de temporada(engarrafados ,vendimas ,elaboracións, adega).Unha ollada polas viñas e darémonos conta de que estamos ante outro ano seco,a humidade no chan e mínima e deste xeito a cuberta vexetal que aguantaba a duras penas desapareceu por completo. As ladeiras e zonas medias dos vales xa están a sufrir.Ribeiro, tan cerca do mar, tan diferente.Non todas as plantas desaparecen nesta época a leitaruga explora con gran eficacia os nosos chans.

Fonte do Inquiau preto de Firvidelas .


Por fin podemos bajar el ritmo, el final del mes de Julio marca un punto y seguido en la temporada vitícola, en el momento en que Bradley Wiggins cruzo la meta final en los Campos Eliseos la viña nos dijo que podemos cuando menos bajar el pistón y aprovechar estas próxima semanas para coger nuevas energías para el final de temporada (embotellados,vendimias ,elaboraciones, bodega).Un vistazo en las diferentes viñas y nos daremos cuenta de que estamos ante otro año seco, la humedad del suelo es mínima y de esta manera la cubierta vegetal que aguantaba a duras penas desapareció por completo.Las laderas y zonas medias de los valles están sufriendo.Ribeiro, tan cerca del mar, tan diferente.No todas las plantas desaparecen en la viña la leitaruga explora con gran eficacia nuestros suelos.

 Todo o noso traballo no solo en na búsqueda da imaxe de enriba.A nosa teima non e enriquecer ,modificar ou suplantar a propia natureza do chan, a nosa teima e que a parte superficial do solo, o primeiro perfil estea vivo,cheo de insectos, fungos,bacterias....si conseguimos eso teremos un chan vivo e autosuficiente.Para acadar esto o chan non pode estar nu, o sol non debe incidir directamente na terra.

Todo nuestro trabajo en el suelo va direccionado en la búsqueda de la imagen superior.Nuestro empeño no es enriquecer, modificara o suplantar la propia naturaleza del suelo,nuestro fin es que la parte superficial de las viñas, el primer perfil estea vivo,lleno de insectos,hongos, bacterias...si conseguimos eso tendremos un suelo vivo y autosuficiente.Para conseguir esto el suelo no puede estar desnudo el sol no debe incidir directamente sobre la tierra.

Esta e a leitaruga,o traballo de esta planta e fantastico perfora,descompacta o solo aporta materia organica as suas follas cubren o chan, e nos ca nosa ignorante intelixencia pretendemos contruir e fabricar maquinas e insumos quimicos que suplanten a Natureza.Pois vale,vamos bien.
Esta es la leitaruga, el trabajo de esta planta es fantastico, perfora,descompacta el suelo le aporta materia organica,sus hojas protegen la tierra,y nosotros con nuestra ignorante inteligencia pretendemos construir y fabricar maquinas y abonos quimicos que suplante a la Naturaleza.Pues vale, imos ben.

Fexaco Val de San Amaro as cepas vellas de Treixadura non notan a seca, durante estes ultimos 70 anos   sufriron e padeceron,pero ahi as estan.

Firvidelas na maña cedo. Durante o mes de Xullo a xornada de traballo nas viñas ten que se limitar as mañas e a tardiña pero  despois de que baixe o sol.Nestes momentos a viña esta bonita,ainda medrando, xa falta pouco para o pintor(envero).Ainda que a parte superficial da planta estea seca, as suas raices todavia teñen unha pequena actividade ,ademais extructuran e dan cobixo a insectos, microorganismos e fertilizan o solo que mais podemos pedir.

No hay comentarios:

Publicar un comentario