domingo, 5 de agosto de 2012


As viñas crean adicción, polo menos a min, polo que debo esforzarme en que esa adicción sexa para ben .A vida e mais ca viñas,viño,barricas, extractos, catas, …… centrarse tan so nunha pequena parte das cousas importantes que conforman a nosa existencia, fai que no meu caso me volva mais monocultivo, mais plano,menos diverso e dende logo carente de perspectiva real do noso mundo, e por conseguinte peor labrego, peor viticultor, menos ser.Este pasado venres fixemos unha pequena escapada o meu Vigo natal para dende eli cubrir o ultimo tramo de unión entre dous paraísos da Natureza O Ribeiro e as Illas Cies .Xogar, comer na praia de Rodas , falar, unha pequena sesta  a sombra das arbores ….e que pasen a horas.Las viñas crean adicción , por lo menos a mi, por lo que debo esforzarme en que esa adicción sea para bien.La vida es mas que viñas,vino,barricas,extractos,catas,…. Centrarse en tan solo una pequeña parte de las cosas importantes que conforman  nuestra existencia hace, en mi caso que me vuelva mas monocultivo, mas plano,menos diverso y desde luego carente de perspectiva real de nuestro mundo , y por consiguiente peor agricultor, pero viticultor, menos ser.Este pasado viernes hicimos una pequeña escapada a mi Vigo natal, para desde allí cubrir el ultimo tramo de unión entre dos paraísos de la Naturaleza O Ribeiro y las Islas Cíes.Jugar, comer en la playa de Rodas, hablar, una pequeña siesta a la sombra de los arboles……y que pasen las horas.

Mais ala, o Océano Atlántico sen barreiras. Trazando unha linea recta imaxinaria uniríamos as Illas Cíes con New York 

Mas allá, el Océano Atlántico sin barreras.Trazando una linea recta imaginaria uniríamos las Islas Cíes con New York.               Cae o sol, tempo de voltar cara a Vigo, maña a disfrutar da Praia da Fonte.

               Cae el sol, es tiempo de volver para Vigo, mañana a disfrutar da Praia da Fonte

Xa quedan poucas arañas nas viñas, non e bo sinal, isto indícanos que estamos ante un novo periodo de seca que posiblemente se extenda ate o Outono.As viñas en ladeira estan xa sufrindo estres hídrico ,en 75 dias tivemos duas  xornadas de choiva que nin tan xiquera empapou o chan.

Ya quedan pocas arañas en las viñas,no es buena señal, esto nos indica que estamos ante un nuevo periodo de sequía que posiblemente se extienda asta el Otoño.Las viñas en laderas ya están sufriendo estres hidrico, en 75 días tuvimos 2 jornadas de lluvia que ni tan siquiera empaparon el suelo.

Lembrades a reenxerta que fixemos en cepas vellas no mes de Abril no Fexaco.Pois  eiquí a tendes 4 meses despoís.Neste caso estamos a ver enxertos de Carabuñeira .Cada ano que paso entre viñas e cepas convénzome mais na necesidade de non arrincar cepas vellas de castes non autóctonas e si reinxertalas para non perder todo ise patrimonio radicular, que de seguro nos a dar uvas e viños moi, moi, moi longos, minerais y estructurados.

Os acordáis de la reinjerta que hicimos en cepas viejas en el mes de Abril en el Fexaco.Pues aquí la tenéis 4 meses después.En este caso estamos viendo injertos de Carabuñeira .Cada año que paso entre viñas y cepas mas me convenzo de la necesidad de no arrancar cepas viejas de variedades no autóctonas y si reinjertarlas para no perder todo ese patrimonio radicular, que de seguro nos va proporcionar uvas y vinos muy, muy ,muy largos, minerales y estructurados.


                                A esquerda Caiño Bravo, na fila da dereita mais Carabuñeira.
                                         A dereita filas de Ferrol a esquerda a Carabuñeira. 

                       Noutro do socalcos que reenxertamos a Silveiriña estame a maravillar. 
                                                                            Mais Silveiriña


No hay comentarios:

Publicar un comentario