sábado, 8 de junio de 2013

FLORES flowers

Xá era tempo, o vento do Norte deixou de soprar e deste xeito as temperaturas subiron ate valores normais a esta altura da Primaveira.Ben se nota nas viñas, as cepas están a desarrollarse con moita mais alegría e as flores das cubertas comenzan a colorear a paisaxe.Xa comenza a cheirar a floración o entrar nas viñas, as castes mais tempraneiras como a Carabuñeira e o Verdello levan xa uns días de fructificación.Non nos olvidamos das nosas elaboracions cas plantas, estes días están no estado óptimo para ser recollidas a Ortiga e o Fento. A Ortiga con catro diferentes elaboracións posibles a hora de facer preparados , cada un ca súa misión ,o Fento tan so en extracción hidroalcohólica.

Ya era tiempo, el  viento del Norte dejo de soplar y de esta forma las temperaturas subieron hasta valores normales para esta altura de la Primavera.Bien se nota en las viñas, las cepas están a desarrollarse con mucha mas alegría y las flores de las cubiertas comienzan a colorear el paisaje.Ya comienza a oler a floración al entrar en las viñas, las variedades mas precoces como la Carabuñeira y la Silveiriña llevan ya unos días de fructificación.No nos olvidamos de nuestras elaboraciones con las plantas, estes días están en estado óptimo para ser recogidas la Ortiga y el Fento(helecho).La Ortiga  con cuatro posibles elaboraciones  a la hora de hacer preparados, cada uno con su misión , el Fento tan solo en extracción hidroalcoholica.

It was time, North wind stopped and therefore the temperatures rose up to normal values for this time of the Spring. You can realize it in the vine yards, the strains are growing with much more energy, and the flowers from the cover begin to color the landscape. The flowering starts to smell when you arrive to the vine yards, and the earliest varieties like “Carabuñeira” and “Silveiriña” were already fructifying during the last few days. We don´t forget our preparations with the plants, as these days the Nettle and the Fern are in its optimal stage to be recollected. There four different ways to prepare the Nettle, each one with his own mission, and only one for the Fern, the hydro alcoholic extraction.


O primeiro problema nas viñas tardou este ano en aparecer, pero  era de esperar xa que o tempo non moi caluroso e seco polo acción do  vento do Norte era ideal.BLACK ROT , e moi necesario controlalo na primeira  aparición, as seguintes poden ser catastróficas.
The first issue with at the vine yards appeared later, but it wasn´t a surprise, as the cold dry weather due to the effect of the North winds was ideal. Black Rot, is really important to control it from its first presence, as the next can be catastrophic.

 A ortiga e unha planta moi rica en nitróxeno, minerais, oligoelementos… ten un gran valor como nutrinte y extructurante da planta e asociada co eucalipto ten moi bo efecto antifúnxico.Collémola agora xusto antes de que florezca.
The Nettle is a plant with a high content of Nitrogen, minerals, oligos…it has a great value as nutrient and structuring of the plant, and associated with the eucalyptus the antifungal effect is really good. We collect it right now, just before the flowering.


Fento moi intesante para controlar as poboacions de cicadélidos como o mosquito verde.O seu momento de recollida  e agora, co seu esporangio central extendido.
 The Fern is interesting to control populations of “cicadelidos” like the green mosquito(empoasca vitis). Harvest time is now, with all its arms extended.

                      Caiño da Terra en floración.A Canda Val de San Vicente
                                 Caiño da Terra in flowering.A Canda San Vicente Valley
                                   Cepas Vellas de Carabuñeira no Fexaco.Val de San Amaro
                                   Old vineyard of Carabuñeira in Fexaco.San Amaro Valley
                                   Cepas Vellas de Treixadura no Fexaco.
                                   Old wineyard of Treixadura in Fexaco.
                                  Tinta Amarela en Campo Redondo.Val de San Amaro
                                  Tinta Amarela in Campo Redondo.San Amaro Valley
Esta semana traballamos un chisco na adega, o MAI 2012 cambiou de recipiente, vai polo bo camiño.
This week we work something in the wine-cellar, MAI 2012 changed of receptacle
O próximo dia 15 de xuño estaremos en Tuy nunha nova edicción da EMOCIÓN DOS VIÑOS, non faltedes, de seguro que encontrades a emocion nunha copa de viño
Next 15th of June we´ll be at Tui in a new edition of “Emocion dos Viños”, you can´t miss it, as you´ll probably find the emotion in a glass of vine.
 


. .

No hay comentarios:

Publicar un comentario