sábado, 25 de mayo de 2013

VENTO windA Natureza non ten presa, non se rexe polas nosas necesidades e apuros, por iso compre estar atento os seus sinais e mensaxes.Uns dos alicerces no que se sustenta o noso traballo e a utilización de plantas para, curar, fortalecer, protexer, alimentar, outras plantas, no noso caso as cepas.Recoller esas plantas no intre no que son mas ricas en principios activos, e fundamental para que as extraccións hidroalcohólicas, tisanas e maceracións que utilizamos nas viñas sexan todo o efectivas que precisamos para o bo desenrolo de chan e cepas.Nesta parte do ano, xa ben entrada a Primavera moitas das plantas que utilizamos están perfectas para ser recollidas.

BECHIÑO

La Naturaleza  no tiene prisa, no se rige  por nuestras necesidades  y apuros, por eso conviene estar atento a sus señales y mensajes. Una de las bases  en la que se apoya nuestro trabajo es la utilización de plantas para, curar, fortalecer, proteger, alimentar a otras plantas, en nuestro caso las cepas. Recoger esas plantas en el momento en que son mas ricas en principios activos, es fundamental para que las extracciones hidroalcohólicas, tisanas y maceraciones que utilizamos en las viñas sean  de la máxima efectividad,  de ello dependerá el buen desarrollo de suelo y cepas. En esta parte del año, ya bien entrada la Primavera, muchas de las plantas que utilizamos  están en perfectas condiciones para ser recogidas. 
CAMIÑO OS CASAS
 

The Nature is in no hurry, it doesn´t follows our needs and rush, that´s why we must be focus to its signals and messages. One of the pillars that sustain our work is the use of plants in order to cure, fortify, protect and feed other plants, in our cases the vine strains. Harvest these plants at the precise moment in which the concentration of active principles is the best, is fundamental, as the hydro alcoholic extractions, infusions and macerations that we use in the vine yards will be more effective in order to achieve a good development of soil and strains. In this part of the year, with the Spring at its summit, a great part of the plants the we use are perfect to be collected.

CONSOLDA

Consolda, esta xusto en pre-floración, agora e cando maís rica e en nitróxeno, ferro, potasio, sílice e en menor medida boro e zinc.Para nos e unha planta fundamental utilizámola durante todo ano ben sexa en extracto hidroalcohólico, tisana ou fermentación, en todas as nosas aplicacións sempre poñemos algo de consolda.

“Consolda”, is exactly at pre-flowering, now is when it is richer in nitrogen, iron, potassium, silica, and in less proportion in boor and zinc.  For us is a fundamental plant, and we use it throughout the year as hydro alcoholic extraction, infusion or fermentation; in all our applications we always add some “consolda”.

                                                                                 SALVIA

Salvia, tamén esta en prefloración, agora e cando as súas follas son maís ricas en aceite esencial.Ten un bo efecto antifúnxico contra o mildeu, pero a súa mellor cualidade e a grande axuda que presta no adecuado desenrolo das primeiras semanas despois da brotación das cepas.O seu efecto estimulante e tamén moi boa  axuda no intre da delicada floración.


“Salvia”, also at pre-flowering stage, now is when its leaves are richer in essential oils. It has a good antifungal effect against the “mildeu”, but its best property is the great help it gives for the adequate development of the first weeks after the sprouting of the strains. Its stimulant effect is also a good help during the delicate moment of the flowering.
A CANDA


Estamos tendo unha Primavera un tanto fría, os ventos do Norte sopran nas tardes baixando moito a temperatura do chan , isto fai que o crecemento dos novos brotes sexa lento, pero por contra a incidencia de fungos nas cepas e moi baixo. Imos botarlle un vistazo a algunha das nosas viñas.
OS CASAS


This Spring is being a little bit cold, North winds are blowing at the afternoons, cooling so much the temperature of the ground. This circumstance is slowing the growth of the new sprouts, but in the other hand, the incidence of fungus over the strains is so low. Let´s take a look to some of our vine yards.

CAMPO REDONDO
LADO NO FEXACO
TINTA AMARELA(campo redondo)

No hay comentarios:

Publicar un comentario