jueves, 4 de julio de 2013

VERAN SummerA Milenrrama ten un lugar primordial no noso esquema de traballo con extractos vexetais.Dende fai  5 anos, pouco a pouco fomos reducindo a utilización de xofre de carácter mineral nas viñas, ate estas ultimas 2 campañas onde a cantidade de  xofre utilizado foi cero. Compoñentes con xofre extraídos do Allo e a Milenrrama. Na primeira parte da campaña ate a floración  xofre  extraído do Allo , nas seguintes aplicacións sempre xofre  da Milenrrama. Nos pasados anos 2011 e 2012 de grande seca en Galicia experimentamos ca Milenrrama a súa capacidade para limitar o estres nas viñas.Os resultados foron moi bos, sobor de todo combinándoa ca Ortiga e a Consolda. Para os períodos de grande seca a utilización das plantas e en tisanas frías de 24 h e con grande volume de auga para pulverizar na viña.

                                              LABREGO CUALIFICADO


 La Milenrama tiene un lugar primordial en nuestro esquema de trabajo con extractos vegetales. Desde hace 5 años , poco a poco fuimos reduciendo la utilización de azufre de carácter mineral en las viñas, hasta estas dos últimas campañas donde la cantidad de azufre utilizado fue cero. Componentes con azufre extraídos del Ajo y Milenrama. En la primera parte de la campaña hasta la floración azufre extraído del Ajo , en las siguientes aplicaciones siempre azufre de la Milenrama. En los pasados años 2011y 2012 de gran sequia en Galicia, experimentamos con la Milenrama su capacidad para limitar el estrés en las viñas. Los resultados fueron muy buenos, sobre todo combinándola con la Ortiga y la Consolda. Para los periodos de gran sequia la utilización de las plantas es en tisanas frías de 24 h y con gran volumen de agua a pulverizar en la viña.


 “Milenrrama”(Achillea millefolium) has a primordial place in our working scheme with vegetal extractions. 5 years ago, we begin a slowly reduction of the use of mineral sulphur in the vineyards, until the last two campaigns, in which the dose of sulphur was cero.

Components with sulphur extracted from “Allo( Garlic)” and “Milenrrama”(Achillea Millefolium). During the first part of the campaign until the flowering the sulfur is extracted from the “Allo”, and in the following applications is always from “Milenrrama”. In 2011 and 2012 with a great drought in Galicia, we experimented with “Millenrrama” its capacity to reduce or limit the stress in the vineyards. The results were really good, specially combined with Nettle and “Consolda”. During the big drought periods, the use of the plants consists in cold tisanes of 24 hours with a big volume of water to spray it over the vineyard.

 

Despois de casque un mes , rematou a floración en tódalas  castes  que temos nas viñas. As mais rezagadas, o Lado nas brancas e a Tinta Amarela nas tintas.
After almost one month, the flowering has finished in all ourvarieties. The lagged ones were the “Lado” within the white grapes, and the “TintaAmarela” within the black ones.

TINTA AMARELA
                                           
Seguimos co traballo que iniciamos no mes de Marzo, facer os pes das cepas . Nestas semanas imos  estar en Firvidelas , seguro que no lo  a de agradecer.
Since March we are still working digging the base of the strains. During the next weeks we’ll be at “Firvidelas”, I’m sure she will appreciate it.Para recoller a Milenrrama subimos a zoas de media montaña xa que esta planta dáse mellor en esas zoas.Dende eiqui podemos ver a unión visual dos dous Vales da Arnoia, San Amaro e San  Vicente.
To collect the “Milenrrama” we go up to mid mountain zones, as this plant grows better at this places. From here we ca see the visual junction of the two Aranoia´s valleys, “San Amaro” and “San Vicente”.
No hay comentarios:

Publicar un comentario