domingo, 28 de octubre de 2012

Tintos

 
O  9 de Outubro vendimamos a nosas castes tintas, tocoulle a quenda  a Campo Redondo, A Canda,  O Curro e Os Casás.Nos seguintes días comezou o Outono metereolóxico, xa que neses días as choivas foron abundantes, foi unha vendima levada o limite.Tinta Amarela, Brancellao, Caíño da Terra, Sousón, Carabuñeira, Tinta Roriz, Ferrol, algunha Garnacha e Caíño Bravo, seguimos lentos ,pero con pe firme cara acadar sabores,cheiros …..sensacións, emocións  esquecidas.Este ano co firme propósito de transmitir no viño toda a bagaxe do noso chan do noso clima, pero tamén de esas castes esquecidas   das que poucas referencias temos decidimos variar un chisco o método de elaboración.Despalillamos todos os acios a man antes de meter a uva no deposito de fermentación, deste xeito  tanto o comezo da fermentación como o seu discorrer a te o dia de hoxe esta sendo moi lento, paseniño .O tempo dirá si acadamos o desexado.

El 9 de Octubre vendimiamos  nuestras variedades tintas, le toco el turno a Campo Redondo, A Canda, O Curro  y Os Casas.En los siguientes días comenzo el Otoño meteorológico ya que en eses días las lluvias fueron abundantes, fue una vendimia llevada al limite.Tinta Amarela, Brancellao, Caíño da Terra, Sousón, Carabuñeira,Tinta Roriz, Ferrol, alguna Garnacha Y Caíño Bravo, seguimos lentos , pero con pie firme cara a conseguir sabores, olores…. Sensaciones , emociones olvidadas.Este año con el firme propósito de transmitir en el vino todo el vagaje de nuestro suelo de nuestro clima, pero también de esas variedades olvidadas , de las que pocas referencias tenemos , decidimos variar levemente el método de elaboración.Despalillamos  todos los racimos a mano antes de meter la uva en el deposito de fermentación , de esta manera tanto el comienzo de la fermentación como su discurrir  hasta el día de hoy  esta siendo lento, paseniño.El tiempo dirá si consequimos lo  deseado.
A familia e amigos, que paciencia teñen conmigo, bueno todo sea por unha boa causa.O despalillado a man a verdade e que e bastante traballo, pero da para conversar, intercambiar, facer vida.

La familia y amigos, que paciencia tienen conmigo, bueno todo sea por una buena causa.El despalillado a mano la verdad es que es bastante trabajo, pero da para conversar, intercambiar, hacer vida.


                                                     A relevos e con moita deportividade

           Tan so foron uvas para o deposito, nada de canjaio, as uvas por presión ian soltando o mosto.
           Tan solo fueron uvas para el deposito, nada de raspón, las uvas por presión iban soltando el mosto.

                                                               Dando jaia (bazuqueo)Vivir en Galiza, no seu rural, e vivir nun medio onde a riqueza da sua natureza se palpa se cheira e se ve.Estamos nunha epoca do ano das que máis me satisface, unha pequena saída o monte e, recarga de espíritu, de recordos, e uns cuantos xantares solucionados.

Vivir en Galiza, en su rural, es vivir en un medio donde la riqueza de su naturaleza se palpa se huele  y se ve.Estamos en una de las épocas del año que mas me satisfacen, una pequeña salida al monte y, recarga de espíritu, de recuerdos, y unas cuantas comidas solucionadas.

                                                     Onde temos vida, pois tamén temos setas.                 

                         Paella de setas, e unha botella de viño, si e Issué mellor.Galiza, lastima que...

                                                           
                                                                      
                                                           

     

sábado, 20 de octubre de 2012

SEGUE O TRABALLO


Finalizamos a sementeira.Todas as viñas que forman parte do proxecto teñen xa as sementes para cada parcela en concreto e o solo pasoúselle o gancho para facer unha pequena movilización.Nas viñas que se traballan a man utilizo para ista laboura un pequeno arado que lle acoplei o motocultor, e máis que suficiente para o que necesitamos ( a miña ilusión e ter un burriño  pero de momento non e posible), en 2 días de traballo preparamos uns 8000m de socalcos.No próximo día raíz aportarémoslle o chan o preparado 500 e máis o Maria Thun.Finalizamos la sementeira.Todas las viñas que forman parte del proyecto tienen ya sus semientes para cada parcela en concreto y al suelo se le paso el gancho para hacer una pequeña movilización.En las viñas que se trabajan a mano utilizo para esta labor un pequeño arado que le acople al motocultor, es mas que suficiente para lo que necesitamos(mi ilusión es tener un burro o mula pero de momento no es posible), en 2 días de trabajo preparamos unos 8000m de bancales.En el próximo día raíz aportaremos al suelo el preparado 500 y el Maria Thun.

Cada viña debe ser tratada por individual, no caso de Campo Redondo, este ano non puxemos nada de cereal na sementeira, veza e nabo forraxeiro(sementado a fináis de Agosto) fói o aportado.

Cada viña tiene que ser tratada de forma individual, en el caso de Campo Redondo este año no pusimos cereal en la sementeira, veza y nabo forrajero(sementado a finales de Agosto)fue lo aportado.

Sempre que fagamos este tipo de traballo no solo e indispensable ter un bo grado de humidade no chan .Por unha banda facilitaranos a labor e por la outra garantizamos no provocar un ruptura do desenvolvemento do solo.
Siempre que hagamos este tipo de trabajo en el suelo es indispensable tener un buen grado de humedad en el.Por un lado nos facilita la labor y por otro non garantiza que no provoquemos una ruptura en el desenvolvimiento del suelo.

        Unha pasada de gancho cara arriba e outra para abaixo polo outra banda e máis que suficiente.
        Una pasado de gancho para arriba y otra para abajo por el lado contrario es mas que suficiente.


Resumir todo o traballo de un ano nun simple método de elaboración(ou complexo) na utilización de modernos equipos de procesado na adega, no máxico toque do enólogo estrela, non e a nosa busqueda .Simplificar o fermoso e apaixoante do noso traballo, o risco o aprendizaxe, os  erros e as achádegas o sorriso de satisfacción de estar orgullosos da nosa laboura e .....A Terra ,ver que esta viva, sentir que nos comunicamos e que nos respetamos, sentir que ela purra por ti e ti por ela. Simplificar  o día a día dun labrego  nunha correcta nota de cata ,simplificar nun liquido engarrafado os esforzos de quen vos escribe, de Pepe(Francisco Iglesias) de Sevio de André e de todos aqueles que votan unha man para que unha botella de Issué se abra e se sinta, simplificar o paso das estacións en números e días, si recoñezo  e simple, pero as cousas máis fermosas da vida son as sinxelas, pero compre saber e querer topalas.

Resumir todo el trabajo de un año en un simple método de elaboración(o complejo), en la utilización de modernos equipos de procesado en la bodega, en el mágico toque del enólogo estrella, no es nuestra búsqueda.Simplificar lo  hermoso y apasionante de nuestro trabajo, el riesgo el aprendizaje, los errores y las conquistas, la sonrisa de satisfacción de estar orgullosos de nuestra labor y.....La Tierra, ver que esta viva, sentir que nos comunicamos y que nos respetamos, sentir que ella tira por ti y tu por ella.Simplificar el día a día de un agricultor en una correcta nota de cata, simplificar en un liquido embotellado los esfuerzos de quien os escribe, de Pepe(Francisco Iglesias),de Sevio, de André y de todos aquellos que echan una mano para que una botella de Issué se abra y se sienta, simplificar el paso de las estaciones en números y días, si lo reconozco es simple, pero las cosas mas hermosas en la vida son las sencillas, pero hace falta saber y querer encontrarlas.

Despois de levar as cousas dereitiñas durante todo o ano como diría André, cumpre escoller ben o momento da vendima.Nestes últimos 4 anos a decisión de cando vendimar suelo tomala o día anterior.Canto máis coñezo as castes màis me decato da importancia da percepción, gustativa, aromática e táctil que eu atope nas diferentes castes.Unha sobremaduración, falla de maduración fenolóxica... a minguar o potencial i expresividade da uva.

Después de llevar las cosas "dereitiñas" durante todo el año como diría André, hace falta escoger bien el momento de la vendimia. En estes últimos 4 años la decisión de cuando vendimiar la suelo tomar el día anterior. Cuanto mas conozco nuestras variedades mas me doy cuenta de la importancia de la percepción gustativa, aromática y táctil que yo encuentre en las diferentes uvas. Una sobremaduración, falta de madurez fenologica....etc va a menguar el pontencial y expresividad de la variedad. 


O Issué este ano vendimouse en 3 momentos distintos separados 10 días entre a primeira prensada e a última.

El Issué este año se vendimio en 3 momentos distintos separados 10 días entre la primera y la última prensada.

A fementación arrinca expontaneamente cas levaduras propias, todas as castes fermentan xuntas.
Fermentamos a baixa temperatura entre10.5ºc e 12.5ºc , soltando a 14ºc no último tramo de fermentación

Unha vez consolidada a fermentación e a densidade1060 pasamos o mosto as barricas para que siga fermentando en elas.


Este e o estado actual do mosto, xa leva 18 dias fermentando nas barricas e a estar uns 15 máis para poder rematala. 

domingo, 14 de octubre de 2012

XA ESTAMOS DE VOLTAXa estamos de volta, rematamos as vendimas, a nosa a de meus pais, sogros , irmáns,amigos, etc.A vendima no Ribeiro sempre tivo un carácter familiar, de amizade , as veces de festa ,un traballo moi intenso no que a colaboración entre todos e fundamental, para así poder ter todo vendimado no tempo xusto antes das primeiras choivas do Outono.Teño que recoñecer que de todos os traballos nas viñas o longo do ano a vendima e o que menos satisfacións me reporta, e todo demasiado rápido , intenso e caótico, queda moi pouco tempo para a observación e  o aprendizaxe, e iso e unha magoa, e en certa forma frustrante.De tódolos  xeitos sempre aparecen pequenos ocos para percibir novas cousas e matices que nos han facer mellorar como viticultores.
Nas próximas entradas veremos polo miúdo a vendima e o traballo na adega , agora queremos que vexades o traballo nas viñas que iniciamos este xoves (rematamos a vendima este martes )que e fundamental para manter o equilibrio do noso solo e apoiar o desenvolvemento microbiano  cas agradecidas primeiras choivas do Outono.

         Vaixando as ultimas uvas tintas Dos Casas, unha das nosas viñas mais vella e afastada (lejana).


Ya estamos de vuelta, finalizamos  las vendimias, la nuestra, la de mis padres, suegros, hermanos, amigos  ,etc.La vendimia en el Ribeiro siempre tuvo un carácter familiar, de amistad, a veces de fiesta, un trabajo muy intenso en el que la colaboración entre todos es fundamental para así poder tener todo vendimiado antes de las primeras lluvias del Otoño.Tengo que reconocer que de todos los trabajos en las viñas a lo largo del año, la vendimia es el que menos satisfaciones me reporta,  es todo demasiado rápido , intenso y caótico, queda poco tiempo para la observación y el aprendizaje, y eso en cierta forma es  frustrante.De toda las maneras siempre aparecen pequeños huecos para percibir nuevas cosas y matices que nos van a hacer mejorar como viticultores.
En las próximas entradas desmenuzaremos la vendimia y el trabajo en la bodega. Ahora queremos que veáis el trabajo en las viñas que iniciamos este jueves (rematamos la vendimia este martes)que es fundamental para mantener el  equilibrio del suelo y apoyar el desenvolvimiento microbiano con las agradecidas primeras lluvias del Otoño.

 Vendima na Costiña, Firvidelas .O Lado desta parcela foi a ultima variedade branca en ser vendima.
         Moito frío durante gran parte da vendima, a uva chegaba así en perfectas condiccións a prensa .
         Mucho frío durante gran parte de la vendimia, la uva llegaba así en perfectas condicciones a la prensa.

                               A media maña sol, a vendima deste 2012 tivo un tempo perfecto.

Este e o estado no que estaba o chan das nosas viñas este venres.Tan so con 4 días de choivas foi quen de facerse revivir. Durante o mes de Setembro o solo das viñas semellaba desertico, morto a auga activou a vida latente, o chan esta vivo, as cepas han outonizar e acumular reservas para a brotación do vindeiro ano, o ciclo da vida non se para.


Este es el estado en el que estaba el suelo de nuestras viñas este viernes.Tan solo 4 días de lluvia fueron capaces de hacer revivir el suelo.Durante el mes de Septiembre el suelo de las viñas parecía desértico, muerto,  el agua activó la vida latente, el suelo esta vivo, las cepas van a otoñizar y acumular reservas para la brotación del año que viene, el ciclo de la vida no se para. 

Pero e necesario apoyar a labor de autosuficiencia do solo, non debemos olvidar que estamos ante un monocultivo e iso por moi extrictos e respetuosos que sexamos empobrece o chan.Sementeiras, no noso caso estes primeiros 15 días de Outubro son os mais axeitados para repartir as sementes de abono verde nas viñas que o necesitan.Cada viña e un mundo e analisar polo miudo o seu estado e necesario para así acertar ca mistura axeitada de sementes.

Pero es necesario apoyar la labor de autosuficiencia del suelo, no debemos olvidar que estamos ante un monocultivo y eso por muy extrictos y respetuosos que seamos empobrece el suelo.Sementeiras, en nuestro caso estes primeros 15 días de Octubre son los mas adecuados para repartir las semientes de abono verde en las viñas que lo necesiten.Cada viña es un mundo y analizar su estado es necesario para acertar con la mezcla de semientes adecuada.

O día  seguinte pasamos os ganchos para tapar lixeiramente as sementes e abrir vias de aire que aceleren o desenvolvemento microbiano do solo.

Al día  siguiente pasamos lo ganchos para tapar ligeramente las semientes y abrir vias de aire que aceleren el desenvolvimiento microbiano del suelo.No caso de Firvidelas este traballo na maior parte faise con tractor, 3 ganchos e 30 cm de profundidade son suficientes. No resto de viñas este traballo faise a man ca axuda de un pequeno motocultor, a estas viñas tócanlle esta vindeira semana.En el caso de Firvidelas este trabajo en su mayor parte se hace con tractor, 3 ganchos y 30 cm de profundidad son suficientes. En el resto de viñas este trabajo se hace a mano con la ayuda de un pequeño motocultor, a estas viñas le toca esta próxima semana.