miércoles, 25 de enero de 2012


Neste período de lúa descendente do mes  de Xaneiro  podamos tamén as viñas que temos no Val de San Vicente, no pobo de Remuiño.
A Canda, viña en cinco socalcos plantada con variedades tintas: Brancellao ,Sousón e Caíño Longo .
 O Curro viña tamén en socalcos que foi plantada polos meus abos e onde conviven cepas vellas de Ferrol ,Tinta da Zorra , e Garnacha nas tintas, e Lado e Albillo nas brancas  .
Campo Redondo ,volvemos o Val de San Amaro. Esta viña esta situada nunha ladeira que mira cara o encontro entre os ríos Miño e Arnoia . O seu chan combiña o sábrego con motisima pedra e unha zoa de aluvión .  Nesta parcela fixemos unha aposta polas  variedades tintas mais antigas do Ribeiro ,principalmente Caíño Redondo , Tinta Amarela ,Carabuñeira , e Caíño da Terra .

O dia 3 de Febreiro entramos nun novo período de lúa descendente , ese dia escomenzaremos a poda en Firvidelas .


En este período de luna descendente del mes de Enero podamos también las viñas  que tenemos en el Valle de San Vicente  ,en el pueblo de Remuiño.
A Canda ,viña en cinco bancales  plantada con variedades tintas : Brancellao ,Sousón y Caiño Longo.
O Curro viña también en bancales  que fue plantada por mis abuelos y donde conviven cepas viejas de Ferrol ,Tinta da Zorra y Garnacha en las tintas ,y Lado y Albillo en las blancas.
Campo Redondo ,volvemos al Valle de San Amaro. Esta viña está situada en una ladera que mira al encuentro entre los ríos Miño y Arnoia .Su suelo combina el sabrego con muchísima piedra ,es una zona de aluvión. En esta parcela hicimos una apuesta por las variedades tintas mas antiguas del Ribeiro, principalmente Caíño Redondo ,Tinta  Amarela ,Carabuñeira  y Caiño da Terra.  

 El dia 3 de Febrero entraremos en un nuevo periodo de luna descendente ,ese día empezaremos la poda en Firvidelas .Compartimos espacios comúns (Xoaniña en Campo Redondo)¿Becho ou pau ? pois bechopau (Campo Redondo)
Campo Redondo
Atado tradicional con vimbio( mimbre)
Mais vimbio
Estacado tradicional no Ribeiro
Socalco de Brancellao na Canda
O Curro

jueves, 19 de enero de 2012
De todas os traballos que facemos na viña o longo do ano , a poda e un dos que mais me gusta .  Nas nosas  viñas sempre podamos en lúa descendente  , asegurarnos que a cepa non chore e fundamental para  manter intactas as súas reservas .  A poda, e un traballo que require atención  ,non podemos ter presa  ,temos que ser capaces de analizar ca vista e o tacto todo o que aconteceu nesa cepa dende a súa primeira agromada ate o intre de podala. Con esa mesma atención imos ver cousas que ca presa non somos quen de ver , e que nos indican que nas nosas viñas estamos facendo ben as cousas.
Imos aproveitar estes meses para según vaiamos facendo as podas nas distintas viñas ,presentarvos  onde disfrutamos co noso traballo  o longo do ano.Tamén falaremos de castes esquencidas do Ribeiro e a súa recuperación.


 De todos los trabajos que hacemos en la viña a lo largo del año ,la poda es uno de los que mas me gusta. En nuestras viñas siempre podamos en luna descendente ,asegurarnos que la cepa no llore es fundamental para mantener intactas sus reservas. La poda, es un trabajo que requiere atención ,no se puede tener prisa ,tenemos que se capaces de analizar con la vista y el tacto todo lo que aconteció en esa cepa desde su primera brotación asta el momento de la poda. Con esa misma atención vamos a ver cosas que con la prisa no somos capaces de ver ,y que nos indican que en nuestras viñas estamos haciendo  bien las cosas.
Vamos a aprovechar estes meses para según vamos haciendo las podas en las distintas viñas ,presentaros donde disfrutamos con nuestro trabajo a lo largo del año.Hablaremos también de variedades olvidadas del Ribeiro y de su recuperación.
Treixadura
Reenxerta en pes de mais de 50 anos con variedade Silveiriña
Silveiriña
Carreiros (senderos)
Fexaco ,cepas vellas en socalcos.Treixadura ,Lado e Silveiriña  (Val de San Amaro)


miércoles, 11 de enero de 2012


A finais do  mes de Outubro  como nos últimos anos, reunímonos uns cuantos amigos (Bea,Sebio ,Xose Manuel)e  elaboramos o preparado 500  .A elaboración do preparado de bosta e moi sinxelo :encher os cornos de bosta,colocalos nun burato protexido do Norte e con voa insolación ,tapalos ,e deixalos ei ate a Primavera ,onde se desenterran e baleiran os cornos .O preparado gardase nunha recipiente axeitado ,e listo para ser aplicado durante o ano .

A finales del  mes de  Octubre  como en los últimos años , nos reunimos unos cuantos amigos (Bea ,Sebio,Xose Manuel ) y elaboramos el preparado 500.La elaboración del preparado de bosta es muy sencillo :rellenar los cuernos de bosta ,colocarlos en un agujero  protejido del Norte y con buena insolación ,taparlos ,y dejarlos hay asta la Primavera ,donde se desenterraran e vaciaran los cuernos .El preparado se guarda en un recipiente para este fin e listo para ser aplicado durante el año.miércoles, 4 de enero de 2012

O pasado 2011 foi un ano marcado pola dura seca que sufrimos o longo do mesmo ,acentuada no Verán con ausencia de choivas durante 126 dias .Duro castigo para o chan das nosas viñas e tamén para as cepas. Compre pois axudar o chan a recuperar flora microbiana e extructura. O preparado 500 dinamizado e un bo compañeiro para escomenzar a recuperación.As primeiras choivas do Outono indícanos  que o intre  exacto para aplicalo.


El pasado 2011 fue un año marcado por la dura sequía que sufrimos a lo largo del mismo ,acentuada en el verano con ausencia de lluvias durante 126 días .Duro castigo para el suelo de nuestras viñas  y también para las cepas .Se ve necesario ayudar al suelo a recuperar flora microbiana y estructura .El preparado 500 dinamizado es un buen compañero para comenzar la recuperación.Las primeras lluvias del Otoño nos
indican que es el momento exacto para su aplicación.


vórtice


vórtice

caos


lunes, 2 de enero de 2012

Issué 2012

Inaugurando este blog, nos gustaría dar a conocer más en profundidad el mundo de Issué. Un mundo que no sólo es la creación de un vino de rasgos personales y especiales, sino una filosofía de vida y compromiso con el mundo que nos rodea. Respeto por la naturaleza.

Inagurando iste blog ,gustarianos dar a coñecer máis profundamente o mundo de Issué.Un mundo que non é só a creación dun viño de rasgos persoais e especiais ,si non tamén unha filosofia de vida e un compromiso co mundo que nos rodea .Respeito pola natureza.