martes, 28 de enero de 2014

Ribeiro foiRibeiro esquecido,  escondido , sabiduría non transmitida (por diferentes causas, guerra, fame, pragas…)pero algo queda para se mostrar, para dar fe de que eiquí  no Ribeiro os labregos, os viticultores, amén de traballar moi duro, acumulaban séculos de sabiduría en cada en cada plego da súas arrugas, nos callos das súas grosas mans, no escuro cor da pel queimada polo duro verán. Sabiduria no traballo ca terra, cas videiras , cas uvas, cos viños, no xeito de ollar cara a Natureza. 
 


Ribeiro olvidado, escondido, sabiduría no transmitida(por diferentes causas, guerra, hambre, plagas…) pero algo queda para ser mostrado, para dar fe de que aquí en el Ribeiro los agricultores, los viticultores, además de trabajar muy duro, acumulaban siglos de sabiduría en cada pliego de sus arrugas, en los callos de sus gruesas manos, en el oscuro color de la piel quemada por el duro verano. Sabiduría en el trabajo con la tierra, con las cepas, con las uvas , los vinos, en la manera de mirar a la Naturaleza.Forgotten Ribeiro , hidden, not transmitted wisdom (due to different causes, wars, hunger, plagues…), but there is still something to show, to attest that here at Ribeiro, the farmers and winegrowers,  apart from form the hard work, possessed centuries of wisdom in every single wrinkle of their skin, in the calluses of their great hands, in the dark colour of the  skin burned by the hard summer. Wisdom about the work with the soil, the strains, grapes and wines, in the way to look to the Nature.Esta e adega dos meus avós maternos , esta en Remuiño , Val de San Vicente, construída a maior parte baixo terra e apoiándose nunha feixa(gran piedra de granito) na búsqueda de frescor e humidade. Cunha antiguidade de mais de 300 anos, a adega orixinal contaba cun grande lagar de pedra onde fermentaban os viños e que foi  desmontado aló polo ano 1910.

This is the wine cellar of my maternal grandparents, located in Remuiño, San Vicente Valley, mainly constructed underground and supported in rock, searching for freshness and humidity. With more than 300 years old, the original cellar presented a huge stone winery where the wines were fermented, which was disassembled around 1910.A prensa de madeira foi construída polo meu Avó Pepe .
The wood press was built by my Grandfather Pepe.As grandes cubas de Carballo e Castiñeiro eran o lugar onde fermentaban,  e se criaban ate o pasado ano os viños.

The big Oak and Chestnut barrels were the ones in which the wines were fermented and matured until last year.A adega conta con dúas portas unha orientada o Norte e outra o Este.

The cellar presents two doors, one oriented to the North and the other to the East.Entramos en período de lúa ascendente, paramos a poda, cambiamos  de traballo entón , baixamos vides,  atamos  bicos, i esperar a que chegue un novo tempo de lúa descendente para  seguir ca poda.

As we are entering the raising Moon period, we stop the pruning; therefore there is a task change.  We have to bring down the vines, tie the ends, and wait until a new descending Moon period  to keep on pruning.


Oe e non para de chover. The rain don´t stop

martes, 14 de enero de 2014

Maí
O mes pasado probamos os Issué que están a adega , este Decembro estiven dándolle  unhas voltas o Mai 2011- 2012 e 2013.

Last month we taste the different Issué stored at the cellar, and last December I was hanging around Mai 2011-2012 and 2013.Mai 2011
Xa se está integrando o cangallo (raspón)(100%) no viño, pero penso que este viño a estar moito mellor segundo siga avanzando o 2014, semella complexo , vivo, con froita e toques balsámicos , boa acidez, seguirémolo para seguir aprendendo.Castes: Brancellao, Sousón, Tinta Amarela, Carabuñeira, e Ferrol , Mencia e Garnacha.


Mai 2011
The wood of the bunch(raspón)” (100%) is already being integrated in the wine, but I think this wine will be much better with the evolution along 2014. It seems complex, vivid, with fruits and balsamic notes, good acidity…we´ll follow it to keep on learning. Varieties: Brancellao, Sousón, Tinta Amarela, Carabuñeira, Ferrol, Mencía and Garnacha. 

Mai 2012
A última botella que abrín fai 45 días deixoume un pouco preocupado, nada do que eu probara antes do embotellado estaba alí. Pero a botella que abrín hoxe xa era outra cousa, a nariz e moi ,moi chula, balsámica, picante, a boca aínda está a medio facer pero xa e interesante. Elaboración sen nada de raspón e 6 meses na pipota. Castes: Brancellao, Tinta Amarela, Carabuñeira, Caiño da Terra, Sousón, e, Ferrol ,Mencia e Garnacha.

Mai 2012
The last bottle I´ve opened 45 days ago left me a little beat worried, none of the things that I´ve tasted before the bottling were there. But the bottle that I´ve opened today was completely different. The smell is really, really nice, balsamic and spicy, on mouth is still at half way, but is starting to be interesting.Elaboration without “raspón” and 6 months in the barrel.Varieties: Brancellao, Tinta Amarela, Carabuñeira, Caiño da Terra, Sousón, Ferrol, Mencía and Garnacha.Mai 2013
Estes días co frío está moi pechado e algo duro ,aínda sen sulfuroso e sen facer a fermentación maloláctica, pero o deixalo abrir xa se ve moito do que pode dar, gústame.  Castes: Tinta Amarela, Carabuñeira, Brancellao, Sousón ,Caiño da Terra, Caiño Bravo, Tinta Roriz, Ferrol e Mencia.

Mai 2013
These cold days is still too closed and a little bead tough, still without sulphur and without malolactic fermentation performed, but after let it open I can see so much of its potential, I like it. Varieties: Tinta Amarela, Carabuñeira, Brancellao, sousón,Caiño da Terra, Caiño Bravo, Tinta Roriz, Ferrol and Mencía.Comezamos a Poda no período  Natalicio: os días comprendidos entre o 25 de Decembro e o 5 de Xaneiro, neste período a planta está  case totalmente parada, en plena interiorización. Os danos producidos polos cortes da tixeira son mínimos, as perdidas de sabia son nulas, a cepa non chora. Esta e unha poda moi adecuada para cepas vellas e enxertos, e para aquelas variedades de ciclo longo.

OS CASAS
                                     
Cepas vellas nos Casas. Old vines in Os Casas


Comenzamos la Poda en el periodo Natalicio. Es el periodo que va desde el día 25 de Diciembre al 5 de Enero, en este periodo la planta esta casi totalmente parada, en pleno proceso de interiorización . L os daños producidos por los cortes de la tijera de poda son mínimos, las pérdidas de sabia nulas, la cepa no llora. Esta es una poda muy adecuada para cepas muy viejas e injertos, y para aquellas variedades de ciclo largo.

O Curro
 
Cepas vellas de Ferrol no Curro. Old strains of Ferrol in O Curro

The pruning started in “Natalicio” period, the days between 25th of December and 5th of January. In this period the plant is almost completely stand, in full internalization. The damage caused by the cuts with the scissors are minimum, sap losses are null, the strain doesn´t cry. This a pruning specially indicated for old strains and grafts, and also for those varieties with long cycles.

Treixadura no Fexaco

Lado no Fexaco
 

 Podando en lúa descendente as vides no choran, están case secas.Pruning in descending moon the strains don´t cry.
CALENDARIO DE PODAS E ENXERTAS 2014
       SCHEDULE OF PRUNING  AND GRAFT
DECEMBRO  december 2013
Poda : 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31.Poda moi interesante para variedades de ciclo moi longo,Sousón, Tinta Amarela, Lado, Caiño Bravo, Ferrol……
XANEIRO  january
Poda cepas de maís de 3 anos. Pruning to vine of more than 3 years old
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
Poda cepas novas:   Pruning to young vine
 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

FEBREIRO february
Poda cepas de maís de 3 anos. More than 3 years old
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
Poda cepas novas. Young vine
1,2,3,4,5,6,7,8,9        25,26,27,28

MARZO march
Poda cepas  de maís de 3 anos:
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
Poda cepas novas:
1,2,3,4,5,6,7,8           24,25,26,27,28,29,30,31
Enxertas . Graft
1,2,3,4,5,6,7,8         24,25,26,27,28,29,30,31

Días especialmente bos .Very good days
5,6         24,25

ABRIL:april
Enxertas .Graft
1,2,3,4            20,21,22,23,24,25,,26,27,29,30
Días especialmente bos: Very good days
1,2             29


Época favorable de recollida de estaquilla para facer púas de enxerta.Good days to take vine to graft.
O mellores meses e días son :
Xaneiro : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13   28,29,30,31
Febreiro : 1,2,3,4,5,6,7,8,9    24,25,26,27,28

Calendario elaborado utilizando os periodos de lúa ascendente e descendente.
Schedule do it wiht de ascending and descending moon periods