jueves, 3 de diciembre de 2015

5 anos maís5 anos maís, polo menos , frase con ton sentenciador ,pero de boa fe, foi o que pronunciou  un amigo o final do día despois de estar durante esa xornada dando unha volta polas miñas viñas  vendo como lle  estaban  sentando  o solo e as cepas  un comezo de Outono húmido e con moi boa temperatura. Quedan aínda moitísimo anos de traballo, espero, pero o que si xa tiña valorado nestes últimos tempos e que ia necesitar cinco anos maís de intenso e duro traballo para lograr a ansiada estabilidade de: chans que aínda non lograr ser minimamente independentes, viñas vellas que se reinxertaron , e que reinxertaremos o ano que ben, viñas novas que están no duro e lento tramo de afondar e afondar en chans pobres, e como non estabilidade económica, que nos permita ter tempo para perder o tempo. Pois aquel día meu amigo e maís eu vimos que a entrada do Outono lle sentou moi ben  a chans e cepas, necesitaban ámbolos dous recuperar forzas antes de chegar o letargo invernal, verde moito verde, herba , chans moi vivos.Finalizada a vendima, seguimos co programa de traballos xa previstos, poñer toxo en aquelas viñas que o necesitan, poñer tamén restos de monte en aqueles chans que están en proceso de voltar a vida, desenraizar os enxertos feitos na Primavera, facer os pes nas viñas que non foron feitos nos meses de Abril e Maio … e hoxe comezar a facer o augardente, o previsto.


5 años más, por lo menos, frase que con tono sentenciador , pero de buena fe , fue la que pronuncio un amigo al final del día y después de estar durante esa jornada dando una vuelta por las viñas, viendo como le estaban sentando al suelo y cepas un comienzo de Otoño húmedo y con muy buena temperatura. Quedan aun muchísimos años de trabajo, espero, pero lo que si ya tenía valorado en los últimos tiempos es que voy a necesitar cinco años mas de intenso y duro trabajo, para logra la ansiada estabilidad de  : suelos que aun no logran ser mínimamente independientes, viñas viejas que se reinjertaron, y que reinjertaremos el año que viene, viñas jóvenes que están en el duro y lento tramo de profundizar y profundizar en suelos pobres, y como no la estabilidad económica que nos permita tener tiempo para perder el tiempo. Pues aquel día mi amigo y yo vimos que la entrada del Otoño le sentaron muy bien al suelo y cepas, ambos necesitaban recuperar fuerzas antes de llegar al letargo invernal, verde mucho verde ,hierba, suelos muy vivos.

 Finalizada la vendimia, seguimos con el programa de trabajos ya previstos, poner tojo en aquellas viñas que lo necesitan, poner también restos de monte en aquellos suelos que están en proceso de volver a la vida, desenraizar los injertos hechos en Primavera, hacer los pies a las cepas en las viñas que dio tiempo en los meses de Abril y Mayo… y hoy comenzar a destilar, lo previsto.
Firvidelas, solos moi ben estruturados, e vivos    
 
Recollimos material moi descomposto no monte, fungos, bacterias, materia organica.....
Trasladamos todos esos " obreiros" para as viñas reinxertadas do Fexaco
Unha vez posto o monte, por encima o toxo: nitroxeno, carbono.
Mais viña vella que pasa a formar parte do proxecto no Fexaco,unha parte, a maís antiga, cepas de Lado de maís de 80 anos van a recuperarse, os socalcos de Palomino e Godello van a reinxertarse, puxemos tamén moito toxo nelas.

Espadeiro, Tinto Serodio, Corbillón boa enxerta no Fexaco o socalco da cima vai tocarlle na proxima Primavera.

Seis meses de vida ten este inxerto de Espadeiro sobre un pé de maís de 90 anos en chan moi granitico nos Vidueiros, Ribeiro, maís ca unha D.O.


miércoles, 21 de octubre de 2015

VendimaNon sei como acabara o que agora está a rematar na adega a fermentación, pero o que si podo afirmar con un grande sorriso, e que este ano a vendima foi ben bonita. Xa non recordaba o poder elixir case que ate a hora de vendima , na maña, para que as uvas fosen ben fresquiñas a adega. Primeiro as castes brancas no Val de San Vicente, 12 días despois brancas do Val de San Amaro e xa a finais de Setembro e principios de Outubro castes tintas dos dous vales. Penso que cada caste se vendimou no seu mellor momento, boa maduración, boísima acidez, moi gustosas as uvas, iso nas brancas, e nas tintas as maís de 15 castes que se traballan moiequilibrado o conxunto , boísima graduación, mellor acidez , moita largura…. Agora, que pase o tempo e que o viño reflicta o ano climático tan extremo que tivemos , a lentísima maduración das uvas, a dureza diaria do traballo, e o sorriso que  tivemos de orella a orella durante toda a vendima.
Na adega as cousas tamén van mellorando,estreei  a miña prensa , o poder dispoñer dela facilitoume moitísimo o traballo , pouco a pouco o meu espazo empeza a converterse  nunha adega de colleiteiro. Tamén estreei a cuba do meu avó que refixemos durante o Inverno Perfecto (un dos últimos cubeiros do Ribeiro) e mais eu (xa vos falarei maís a fondo disto) cuba de Castiñeiro de 12 moios (1632 litros).


No sé como acabara lo que ahora mismo está a finalizar en la bodega la fermentación , pero lo que si puedo afirmar con una gran sonrisa, es que este año la vendimia fue bien bonita. Ya no recordaba el poder elegir casi que hasta la hora de la vendimia( un lujo), por la mañana, temprano, con las uvas bien frescas para la bodega. Primero las variedades blancas del Valle de San Vicente, 12 días después, blancas de Valle de San Amaro, y ya a finales de Septiembre y principios de Octubre, variedades tintas de los dos valles. Pienso que cada variedad se vendimio en su mejor momento, buena maduración, buenísima acidez, muy gustosas las uvas, eso en las blancas, y en las tintas, las más de 15 variedades que se trabajan, muy equilibrado el conjunto, buenísima graduación, mejor acidez, mucha longitud…. Ahora,  que pase el tiempo y que el vino refleje el año climático tan extremo que tuvimos, la lentísima maduración de las uvas, la dureza diaria del trabajo, y la sonrisa que tuvimos de oreja a oreja durante toda la vendimia.
En la bodega las cosas también van mejorando, estrene mi prensa, el poder disponer de ella me facilito muchísimo el trabajo, poco a poco mi espacio empieza a convertirse en una bodega de Colleiteiro. También estrene la cuba de mi abuelo que rehicimos durante el invierno Perfecto(uno de los últimos cubeiros del  Ribeiro)y yo( ya os hablare más a fondo de esto) cuba de Castaño  de 12 moios (1632 litros).
 
De estrena,mais ou menos. 

Na vendima un dos mellores momentos e a hora do bocadillo
As castes brancas de Firvidelas inaguraron a prensa. 
Hoxe rematou a fermentación na cuba, agora que pase o tempo
 
Este ano A Canda portouse de maravilla , moi bo Brancellao e boisimo Sousón
Todas as pernas son poucas para pisar, e tamén mans, para o posterior despalillado
E rematamos a vendima


domingo, 30 de agosto de 2015

Xa quedou maísNo 2001 comecei a traballar nas miñas viñas, dende entón sempre me acompañou a ilusion e as gañas todas as noites,  de espertar e marchar cara a calqueira de elas e disfrutar. Pero este ano xa dende o mes de Xuño probei nas miñas carnes a dureza extrema do traballo nas viñas cun ano exaxeradamente caloroso e seco. Modifiquei o horario que ate entón levaba no meu dia a dia, nada de mañá e tarde, nas viñas antes de que rompera o día e a tarde xa cerca de que o sol se esconderá, i esí ate fai 10 días, imposible estar nas ribeiras as seis da tarde. Pero ben, xa caseque pasou, uns días atrás veu un bo día de choiva, baixaron as temperaturas e subiron os ánimos, esperemos que o fin da campaña sexa todo o bo que necesitamos os viticultores de tódolos sitios. A falta de comunicación con todos vos foi froito do cansazo, as veces agotamento, pero non por falta de cousas que mostrar. Dende a última entrada, tiven unha boa pedrada en Campo Redondo, un bo ataque de Black Rot que finalmente conseguín atallar coa axuda de Mauro,    viticultor paisano de Coia que gasta as súas forzas nunha grande Quinta da Francia, grazas Mauro, seca , moita seca.Tamén gran resultado nas reenxertas dos Vidueiros e Fexaco, e a día de hoxe, boa colleita, sen maís, seguramente moito maís pero a prudencia e o medo a voltar a ter un ano desastroso fanme covarde, despois da vendima falamos, si maís ou menos. E as uvas, tema primordial, seguen o seu camiño, con diferenzas dependo do Val , das castes,  das orientacións , e do vella que sexa a cepa, se o clima o permite a ser unha vendima longa e bonita.


En el 2001 comencé a trabajar en mis viñas, desde entonces siempre me acompañó la ilusión y las ganas todas las noches, de despertar y marchar hacia cualquiera de ellas. Pero este año ya desde el mes de Junio , probé en mis carnes la dureza extrema del trabajo en las viñas con un año exageradamente caluroso y seco. Modifique el horario que hasta entonces llevaba en mi día a día , nada de mañana y tarde, en las viñas antes de que rompiera el día y a la tarde ya cerca de que el sol se escondiera, i así hasta hace 10 días, imposible estar en los viñedos a las seis de la tarde. Pero bueno ,  ya casi paso esa dureza, unos  días atrás vino un buen día de lluvia, bajaron las temperaturas y subieron los ánimos, esperemos que el fin de campaña sea todo lo bueno que los viticultores necesitamos. La falta de comunicación con todos vosotros, fue fruto del cansancio, y algunas veces agotamiento, pero no por falta de cosas que mostrar. Desde la última entrada, tuve una buena granizada en Campo Redondo, un buen ataque de Black Rot que finalmente pude controlar con la ayuda de Mauro , viticultor también de Coia, que gasta sus fuerzas en una gran Quinta de Francia, gracias Mauro, sequia, mucha sequia, gran resultado de las reinjertas en Los Vidueiros y Fexaco, y a día de hoy buena cosecha, sin más, seguramente mucho mas , pero la prudencia y el miedo a volver a tener un año de cosecha muy pequeña me vuelven cobarde, después de la vendimia hablamos, si más o menos. Y las uvas, tema primordial, siguen su camino, con diferencias grandes, dependiendo del Valle, de las variedades, de las orientaciones, y de lo vieja que sea la cepa, si el clima lo permite, va a ser una vendimia larga y bonita.

Caiño da Terra na Canda,Val de San Vicente

Brancellao, Carabuñeira nestes dous socalcos da Canda

Carabuñeira na Canda, Val de San Vicente

Os Casás, cepas moi vellas de castes brancas que este ano estan preciosas. Val de San Vicente

Albillo nos Casas

Cepas vellas de castes tintas no Curro Val de San Vicente

Lado no Curro

Campo Redondo, Val de San Amaro. Sen dúbida a viña que maís sufriu este ano.

Campo Redondo

Treixadura cepas vellas no Fexaco Val de San Vicente

Socalco de Lado no Fexaco
Cepas moi vellas de Treixadura no Fexaco

Castes tintas no Fexaco, Tinta Amarela
Caiño Bravo, Fexaco 
                                                  Reenxertas

 A verdade e que estou moi contento cos resultados das reenxertas en cepa vella de este ano nos Vidueiros e Fexaco, Paco o enxertador,  e un fenómeno.

Tinto Serodio e Corbillón. Fexaco
Socalco de Espadeiro no Fexaco 
Espadeiro Fexaco
Os Vidueiros Caiño Redondo e Caiño Longo.Val de San Amaro
 
Os Vidueiros, Caiños.
Enxerto nos Vidueiros con colleita de Caiño Longo
Espadeiro nun socalco dos Vidueiros de Abaixo
Enxerto de Espadeiro nos Vidueiros, tremendo