domingo, 24 de enero de 2016

ProgramaPrograma, programa, programa,  de momento imos  cumprindo a programación de traballo para os meses de Decembro e Xaneiro , pero estou vendo que si sequemos con estas temperaturas tan suaves, so tivemos dous días de xeadas no que vai de inverno, vou ter que adiantar a  poda a lo menos 15 días. Os chans a verdade están magníficos, moita humidade, moitísima herba, esponxosos ,pero para o control de insectos, e fungos, as xeadas son determinantes, e non temos frío dabondo , o fenómeno este do Neno parece que está a ter moita influencia no clima deste inverno. Esta mesma evolución que está a ter o chan a nivel de vida, tamén se nota nos viños da pasada colleita, xa a día de hoxe están moi bebibles, con evolucións moi frutais, con moi bo mantemento de acidez,  largos e directos, pa engarrafar e beber. Pero esperemos que cambie un pouco o tempo, que enfríe, non polos viños, senón polas plantas, bechos ,microbioloxía, por todo, todo necesita un orden , así todo vai mellor, hasta nos os labregos necesitamos de ese orden Natural.


Programa, programa, programa, de momento vamos cumpliendo la programación del trabajo para los meses de Diciembre y Enero, pero estoy viendo que si seguimos con estas temperaturas tan suaves, solo tuvimos dos días de heladas en lo que va de Invierno, voy a tener que adelantar la poda por lo menos 15 días. Los suelos la verdad están magníficos, mucha humedad, muchísima hierba, esponjosos , pero para el control de hongos e insectos, las heladas son determinantes, y no tenemos frio suficiente, el fenómeno de El Niño parece que esta a tener mucha influencia en el clima de este invierno. Esta misma evolución que esta a tener el suelo a nivel de vida, también se nota en los vinos de la pasada cosecha, ya a día de hoy están muy bebibles, con evoluciones muy frutales, con muy buen mantenimiento de acidez, largos y directos, para embotellar y beber. Pero esperemos que  cambie un poco el tiempo, que enfríe, no por los vinos, si no por las plantas , bichos, microbiología, por todo, y todo necesita un orden, así todo va mejor, hasta nosotros los agricultores necesitamos de ese orden Natural.

PODA
 
So tivemos dúas xeadas no que vai de inverno, no Fexaco todos os socalcos están xa podados, empezamos polas castes de ciclo maís longo xa a finais de Decembro, Caiño Bravo, Tinta Amarela, Ferrol, Lado, e en Xaneiro seguimos ca Silveiriña, Treixadura, Espadeiro, Tinto Serodio,Carabuñeira

Cepas vellas de Treixadura no Fexaco


Castes tintas reenxertadas en cepas moi vellas


Carabuñeira, estes chans están con unha grande vitalidad

Podando nos Casas, e a viña que temos mais lonxe da civilización escondida no medio do monte,so fai 20 anos hectareas o redor estaban en producción, silencio e maís silencio so roto polo canto dos paxaros, e unha viña Zen.
O Curro, todos os socalcos podados e vides baixadas

A estas vellas cepas do Curro que prantou meu avó teño moito que agradecerlles este ano, si as forzas non me fallan dedicareille mais tempo ainda.
Posible becho
O Adolfo viu compartir conmigo este agradable momento, fixemos o preparado Biodinámico 500p

Na Primavera desenterraremos os cornos e aplicaremos o preparado 500 P no solo das viñas.

Fixemos tamén o Caldo sulfocálcico, este ano vai ser fundamental a sua aplicación nas cepas despois da poda, o control de cochinilla, excoriose, oidio, e buscar unha boa cicatrización dos cortes e a súa misión, sen olvidar a boa nutrición que aporta.