miércoles, 14 de mayo de 2014

VERDE greenDeixamos atrás Abril, Maio ten pinta de vir igual de duro no que o traballo na viña se refire, estes primeiros días así o demostran. Estamos a ter un desenrolo vexetativo  absolutamente fantástico,  o bo grado de humidade da terra e unhas boas temperaturas( 20-28º c) están a provocar que os novos brotes medren de xeito rápido e regular. Xa tivemos que aplicar o primeiro tratamento do ano, como era de esperar o Black Rot  apareceu e fixo as primeiras infeccións.  O traballo estáseme a acumular xa que moitas das plantas que utilizamos para elaborar os preparados están no momento en que  maís ricas están en principios activos, Consolda, Ortiga,  Xarxa. E  por fin o Issué 2011 está a coller o bo camiño, nesta semana sairán as primeiras botellas a venda, toca entón etiquetar, o dito,  Maio vai ser moi duro, pero a verdade, as viñas están preciosas,  a ver canto me duran.Dejamos atrás Abril, Mayo tiene pinta de venir igual de duro en lo que a trabajo en las viñas se refiere, estes primeros días así  lo atestiguan. Tenemos un desarrollo vegetativo absolutamente fantástico, el buen grado de humedad de la tierra y unas buenas temperaturas(20-28ºc) están a provocar que los nuevos brotes crezcan de forma rápida y regular. Ya tuvimos que aplicar el primer tratamiento del año, como era de esperar el Black Rot apareció y provoco las primeras infecciones. El trabajo se me está  atragantar ya que muchas de las plantas que utilizamos para elaborar los preparados están en el momento de mayor riqueza en principios activos, Consuelda, Ortiga, Salvia. Y por fin el ISSUÉ  2011 se decidió a coger el buen camino, en esta semana saldrán las primeras botellas a la venta, toca pues etiquetar, lo dicho,  Mayo va a ser muy duro, pero la verdad es que las viñas están preciosas, a ver cuanto me duran.

We left April behind, and May seems to be tough as well in terms of work at the vineyard, these first days are confirming it. We are having an absolutely fantastic vegetative development, as the good humidity of the soil and warm temperatures (20-28ºC) are causing that the new sprouts are growing in fast and regular manner.  We applied the first treatment of the season, as Black Rot appeared as expected with some infections. I’m accumulating workload these days, as many of the plants we use to elaborate preparations are on its best moment regarding active principles content, “Consolda”, “Ortiga”, “Xarxa”, and finally Issué 2011 is following the right path, in fact during this week the first bottles will go to the market, so its labelling time. As I’ve said, May is going to be tough, but honestly, the vineyards are really beautiful these days, we’ll see for how long. 

BLACK ROT


FIRVIDELAS         

FEXACO  CASTES TINTAS: Ferrol, Carabuñeira, Caiño Bravo, Caiño da Terra e Tinta Amarela

Treixadura Fexaco
CAMPO REDONDO

CONSOLDA

ORTIGAS
EXTRACTOS HIDROALCOHOLICOS

A CANDA: Brancellao, Sousón e Carabuñeira
O CURRO : Castes brancas e tintas