lunes, 20 de octubre de 2014

TERROIRE, na jalisiaO mellor desta vendima e sen dubida, o pouco que durou.  As choivas , a pronta chegada do Outono, puxeron fin a unha colleita 2014 certamente complexa e carregada de incógnitas. Vendima apurada o máximo ,sen pizca de disfrute,nin tempo para percibir nin decidir, o que teña que ser será, nin fotos quitei. Pero o mellor , quen sabe, a Natureza e sabia i eu dende a miña ignorancia non son quen de interpretar un ano dan duro coma iste , pero as uvas que saen de Firvidelas, O Fexaco, Campo Redondo ,  A Canda, O Curro, Os Casas, si , quen sabe , e o mellor cando se engarrafe Issué 2014 e Mai 2014 xa se poida ulir o suave verán de ese ano , e o mellor cando xa abramos unha desas garrafas poderemos ver, ulir e saborear, as treboadas, as mañás frías, a loita contra o Mildeu, O Black Rot a pouquiña luz , o ano 2014 nun grolo de viño, Terroire.


A parte alegre desta vendima, sen dúbida,  a chegada de Adolfo dende o  CIFP A GRANXA onde está a cursar estudos de Vitivinicultura para facer as súas practicas comigo , estará pois aguantándome ate mediados de Novembro..

Os viños están a fermentar a bo ritmo, sen incidencias.Deixamos as pipotas e depósitos e voltamos sen case descanso as viñas. Temos que aproveitar que as choivas fixeran acto de presenza tan cedo. Pasamos xa os ganchos en todas as viñas, para favorecer  o desenvolvemento microbiano e a xerminación de sementes no chan, mentres eu empurraba polo motocultor Adolfo aplica no chan maceracións de Consolda e Ortiga.Desenraizamos  as cepas que reenxertamos en Abril, menuda enxerta , non fallou case ningún, e o desenrolo vexetativo foi fantástico , para o ano que ben xa contamos con maís cepas vellas de  Tinta Amarela, Ferrol, Caíño Bravo e Verdello Antigo.Lo mejor de esta vendimia sin duda, fue lo poco que duro. Las lluvias, la rápida llegada del Otoño, pusieron fin a una cosecha 2014 ciertamente compleja y cargada de incógnitas. Vendimia apurada al máximo, sin pizca de disfrute, ni tiempo para percibir ni decidir, lo que tenga que ser será, ni fotos quite. Pero a lo mejor, quien sabe, la Naturaleza es sabia y yo desde mi ignorancia no soy quien de interpretar un año tan duro como este, pero las uvas que salen de Firvidelas,  O Fexaco , Campo Redondo,  A Canda, O Curro, Os Casas, si quien sabe, y a lo mejor, cuando embotelle el Issué 2014 y Mai 2014 ya se pueda oler el suave verano de ese año , y a lo mejor cuando ya abramos una de esas botellas, podremos ver, oler y saborear, las tormentas, las mañanas frías, la lucha contra el Mildiu ,  Black Rot , la poquita luz, el año 2014 en un trago de vino Terroire (terroir).La parte alegre de esta vendimia , sin duda, fue la llegada de Adolfo desde el CIFP A GRANXA, donde esta a  cursar estudios de Vitivinicultura para hacer sus prácticas conmigo, estará pues aguantándome hasta mediados de Noviembre.

Los vinos están a fermentar a buen ritmo y sin problemas.

Tinta Amarela, Caíño da Terra, Carabuñeira, Ferrol, Caíño Bravo, Sousón, Brancellao, Castañal, Pedral, Mencia, Tinta Roriz, Alicante.....


Dejamos las pipotas y depósitos y volvimos casi sin descanso a las viñas. Tenemos que aprovechar  que las lluvias hicieran acto de presencia tan pronto. Pasamos los ganchos en todas las viñas  para favorecer el desenvolvimiento microbiano y la germinación de semillas en el suelo, mientras yo empujaba por el motocultor, Adolfo  aplicaba maceraciones de Consolda y Ortiga.

Desenraizamos  las cepas que re injertamos  en Abril, buena injerta no fallo casi ninguno, y su desarrollo vegetativo esta siendo fantástico, para el año ya contamos con mas cepas viejas de  Tinta Amarela, Ferrol,  Caiño Bravo y Verdello Antigo.The best part of this vintage was without any doubt its short duration. The rain and the early arrival of the Autumn ended the 2014 harvest, which was certainly complex and full of unknowns. Was a fast vintage, without any enjoyment neither time to perceive nor decide, it will be what it has to be, not even time for photos.

But maybe, who knows, the nature is wise and I´m not able to understand with my ignorance a tough year like this, but the grapes coming from Firvidelas, O Fexaco, Campo Redondo, A Canda, O Curro, Os Casas, they know, and maybe when Issué and Mai 2014 are bottled, the sweet smell of that summer could be smelled, and maybe when we open one of those bottles we´ll be able to see, smell and taste the storms, the cold mornings, the fight against Mildeu, the Black Rot, the low light…2014 in a sip of wine, Terroir.The happy part of this vintage without doubts, was the arrival of Adolfo from the institute CIFP A Granxawhere he´s studying viticulture, to make his practices with me, so he´ll be supporting me till midle of November.

Wines are fermenting with nice rhythm, no issues.  


We left barrels and tanks, coming back to the vineyard almost without rest. We must take advantage of the early arrival of the rain. We pass with the hooks all over the vineyards, to stimulate microbial development and the rooting of seed in the soil. While I was pushing the agrimotor Adolfo applies over the ground macerations of Consolda and nettle.We uproot the strains we re-grafted last April, and what a grafting, not even a single graft failed, and the vegetative development was terrific, so for next year we´ll have more old plants of TintaAmarela, Ferrol, Caíño Bravo e Verdello Antigo.