miércoles, 28 de marzo de 2012


Sempre que escribimos ou falamos do noso traballo dicimos o mesmo , que non utilizamos ningún tipo de sustancia química nin para o abonado do chan nin para o tratamento de enfermidades funxicas , corrección de carencias ou fortalecemento das videiras .Logo entón como conseguimos chegar a vendima cas uvas que nos buscamos para elaborar os nosos viños.A verdade non e que non e fácil pero tamén recoñezo que e apaixonante .A base para poder facer este tipo de traballo e como xa puidestes comprobar e o chan ,ter unha boa estrutura de solo que a facer que as nosas cepas estean equilibradas ,polo tanto mais resistentes (que non vigorosas)Utilizamos cobre ,microdosis de cobre ,que nos últimos 5 anos nunca pasaron do 2kg de cobre metal hectárea-ano e tamén doses moi baixas de xofre. Para poder facer esta redución na utilización de cobre entre un 60% e 70% das doses recomendadas polos fabricantes iniciamos un traballo de investigación ,elaboración e proba con extractos vexetais que aplicamos nas viñas unhas veces sós e outras misturados co cobre.
A persoa que iniciou este traballo e André Enriques da Silva ,persoa responsable da formación e coñecementos que eu adquirín nestes últimos 5 anos .André a día de hoxe e un dos grandes referentes da viticultura natural e Biodinámica tanto en Portugal como en Galiza e dende logo un dos grandes piares no que se asenta o noso pequeno proxecto de cultivar as melloras uvas para elaborar viños con alma propia .
Extraccións hidroalcoholicas : augardente que nos mesmo destilamos do bagazo do Issué para extraer principios activos de plantas silvestres e plantas que nos cultivamos.
Cada extracción ten o seu momento ,cando a planta e mais rica en principios activos ,segundo os vaiamos elaborando iremos mostrando-bolos.
Bolboreta no Fexaco

Siempre que escribimos o hablamos de nuestro trabajo,decimos lo mismo, que no utilizamos ningún tipo de sustancia química ni para o abonado del suelo ni para los tratamientos de enfermedades fúngicas, corrección de carencias o fortalecimiento de las cepas.Entonces como conseguimos llegar a la vendimia con las uvas que nosotros buscamos para elaborar nuestros vinos. La verdad es que no es fácil pero también reconozco que es apasionante.La base para poder aplicar este tipo de trabajo es como  pudisteis comprobar el suelo, tener una buena estructura de suelo que a de facilitar  que nuestras cepas estén equilibradas ,por lo tanto mas resistentes (que no vigorosas).Utilizamos cobre, microdosis de cobre, que en los últimos 5 años nunca supero los 2kg de cobre metal hectárea-año, y también dosis muy bajas de azufre.Para poder hacer esta reducción en la utilización de cobre , entre un 60% y 70% de las dosis recomendadas por los fabricantes , iniciamos un trabajo de investigación, elaboración y prueba con extractos vegetales que aplicamos en las viñas unas veces solos y otras como complemento del cobre.
La persona que inicio este trabajo es André Enriques da Silva ,persona responsable de la formación y conocimientos que yo adquirí en los últimos 5 años.André hoy en día es uno de los grandes referentes de la Viticultura Natural y Biodinámica tanto en Portugal como en Galicia, y desde luego uno de los grandes pilares en los que se asienta nuestro pequeño proyecto de cultivar las mejores uvas para elaborar vinos con alma propia.
Extracciones hidroalcoholicas : auguardiente que nosotros mismos destilamos con el bagazo del Issué para extraer principios activos de plantas silvestres y plantas que cultivamos.
Cada extracción tiene su momento ,cuando la planta es mas rica en principios activos,según los vayamos elaborando os los iremos mostrando.

Salgueiro.Salix vimialis.
Salgueiro e Augandente
Catafel(escarabello)
Hai amores que matan e alimentan.

domingo, 11 de marzo de 2012O chan , o solo, a terriña o terroir ,como lle queiramos chamar ,ei esta o segredo .Precisamente o ansiado segredo e que non hai tal. Esta ei para revelarse a quen o queira mimar ,respetar ,a quen deposite a súa confianza nos miles de anos de evolución lóxica e armonica. Esta ei para revelarse a todo aquel que considere que o ser humano e unha pequena parte do marabilloso e complexo sistema natural ,e como tal  se esforza en ir da man da natureza .
Xa coñecedes a maioría das nosas viñas ,e as súas diferentes localizacións nos Vales da Arnoia. Ese abano de  localizacións , altitudes, orientacións danos unha grande variedade de solos e tamén de microclimas dentro xa do microclima do Ribeiro.A nosa teima e obter as mellores uvas de cada viña,de cada chan, de cada terroir ,pero sempre co compromiso da non alteración das características naturais  do chan das viñas.Para nos e fundamental a palabra transmisión ,os nosos viños teñen que falar de ladeiras ,socalcos ,variedades ,respeto .

La tierra ,el suelo el terroir, como le queramos llamar, ahí esta el secreto. Precisamente el ansiado secreto es que no existe tal secreto. Esta ahí para revelarse a quien quiera mimar, respetar, a quien deposite su confianza en los miles de años de evolución lógica y armónica. Esta ahí para revelarse a todo aquel que considere que el ser humano es una pequeña parte del maravilloso y complejo sistema natural ,y como tal se esfuerza en ir de la mano de la naturaleza.
Ya conocéis la mayoría de nuestras viñas , y sus diferentes localizaciones en los Valles de Arnoia.Ese abanico de localizaciones ,altitudes,orientaciones,nos da una gran variedad de suelos y también de microclimas dentro del propio microclima del Ribeiro.Nuestros esfuerzos son siempre cara a obtener las mejores uvas de cada viña,de cada suelo de cada terroir,pero siempre con el compromiso de la no alteración de las características naturales del suelo de las viñas. Para nosotros es fundamental la palabra transmisión ,nuestros vinos tienen que hablar de laderas ,socalcos,variedades ,respeto.

Campo Redondo.
Campo Redondo .
Pedra ,xabrego e arxilas.Campo Redondo

 Micheiro (Firvidelas) .arxila e xabrego.

Firvidelas mais xabrego e arxila.

Fexaco arxilas e xabrego

Fexaco arxilas,quarzo, xabrego .

A Canda xabrego e arxila.


Dous días completiños lonxe das viñas. Os días 27 e 28 de Febreiro estivemos no Forum Gastronómico  en Santiago de Compostela. Mereceu a pena compartir espazo con Sebio e mostrar os nosos viños e noso traballo. Tamén para nos que somos un proxecto moi novo foi unha boa oportunidade de acercamento o mundo do viño e  o complexo sistema que o rodea e acompaña.

Dos dias completos lejos de las viñas. Los días 27 y 28 de Febrero estuvimos en el Forum Gastronómico en Santiago de Compostela. Mereció la pena compartir espacio con Sebio y mostrar nuestros vinos y nuestro trabajo. También, para nosotros que somos un proyecto muy nuevo fue una buena oportunidad para acercarnos al mundo del vino y al complejo sistema que lo rodea y acompaña. 

Sebio, Antonio Amil e mais eu.


Ate o seguinte Forum.