viernes, 29 de noviembre de 2013

APRENDENDO LearnigO longo de estes últimos 5 anos o noso proceso de aprendizaxe nas viñas foi acompañado tamén  cun proceso de adquisición de coñecementos i experiencias na adega da man de Sebio. No descorche  de cada garrafa temos e debemos ir notando os pasos cara adiante ou cara atrás da suma da terra e a adega. Agora no Outono, cas viñas xa en  fase de adormecemento  e de interiorización outro proceso similar esta a suceder na adega, os viños tamén dormen, vólvense mais estables fixan neles todo o que na viña aconteceu( tamén os viños xa embotellados de colleitas pasadas). A brotación, floración e sobor de todo madurez , de Xulio  ate Outubro o medrar dos viños e evidente  i e agora  no final do ano cando a suma de acontecementos na viña se reflexa no viño. Imos pois a ver que sorpresas nos prepara o paso do tempo, a pegada que esta a deixar nos viños os sucesos nas viñas durante iste ano 2013.

FEXACOA lo largo de estos últimos 5 años nuestro proceso de aprendizaje en las viñas fue acompañado también con una adquisición de conocimientos y experiencias en la bodega de la mano de Sebio. En el descorche de cada botella tenemos y debemos ir notando los pasos hacia delante o hacia atrás de la suma de la tierra y la bodega. Ahora en el Otoño, con las viñas en fase de adormecimiento y de interiorización, otro proceso similar esta a ocurrir en la bodega, los vinos también duermen, se vuelven mas estables, fijan en ellos todo lo que en la viña aconteció durante el año( también en los vinos ya embotellados de cosechas pasadas). La brotación, floración,  sobre todo  la madurez, de Julio a Octubre el crecer de los vinos es evidente y es ahora en el final del año cuando la suma de acontecimientos en la viña se reflejan en el vino. Vamos pues a ver que sorpresas nos depara el paso del tiempo, la huella que esta a dejar en los vinos los sucesos en las viñas durante este año 2013.

Along the last 5 years our learning process with the vineyards was also accompanied by the acquisition of knowledge and experiences at the wine cellar with Sebio. With the uncorking of every bottle, we have to and we must, note the steps forward and backward of the union between the land and the cellar. Now in the Autumn, with the vineyards already in its numbness and internalization phase, a similar process is happening at the winery, the wines are sleeping as well, they become more stable, and all that happened at the vineyards remains over them (also in the bottled wines from previous campaigns). The sprouting, flowering and specially the maturity from July to October, the growth of the wines is evident, and now at the end of the year, is when the sum of all these events happened at the vineyard is reflected on the wine. Let’s going to see what kind of surprises is preparing for us the over time, the footprint that is remaining in the wines from the events at the vineyards along 2013. 


ISSUÉ 2010

O retraso  estacional  deste ano 2013 notouse moito no viño, a súa fase de maduración na botella non chegou a completarse ate fai uns 25 días, agora no que resta de ano debe fixar esa melloría. Temos menos froita fresca, pero ganamos en complexidade e sutileza, o que me di iste 2010 e que o traballo na búsqueda de maís identidade planificado por André e mais eu na viña  está  ben encamiñado.


ISSUÉ 2010

The seasoning delay of 2013 was really present in the wine, its maturity phase into the bottle was not completed until 25 days, and now, during the remainder of this year it must bind this improvement. We have less fresh fruit, but we’ve earned complexity and finesse; this 2010 is telling me that the work for the searching of more identity planned by André and myself at the vineyard is following the right path.
ISSUÉ 2011

Mesmo retraso no proceso de evolución que o 2010, pero un gran avance con respecto as botellas abertas fai 3 meses. De partida un viño mas equilibrado que 2010, xa  podemos ver maís frescura  e  tamén maís arestas na boca , pero non creo que este viño mostre parte do seu potencial antes de Abril-Maio fáltalle moita redondez .

ISSUÉ 2011

Again the same delay in the development process as 2010 ISSUÉ, but shows a big improvement compared with the bottles opened 3 months ago. Is more balanced than 2010, we can notice more freshness and also more edges into mouth. But I don’t think this wine is going to show us a big part of its potential before April-May, the lack of roundness is evident.
 


ISSUÉ 2012

O embotellado  inda e moi recente, e o viño esta completamente descolocado, aínda esi , persiste  a sensación salgada e mineral.

ISSUÉ 2012

The bottled is still too recent, and the wine is totally misplaced, nevertheless, the salty and mineral sensation is still there.
 
ISSUÉ 2013

Neste momento esta maís aberto que o 2011 e 2012 maís gustoso  pero marcan moito os tons vexetais , na nariz moita froita fresca, o volume i estrutura  batese entre o bruto e o goloso.
 
ISSUÉ 2013

At this moment is more open than 2011 and 2012 wines, more tasty, but the vegetal shades are strong, with a bouquet with a lot of fresh fruit; the volume and structure are fighting between the rough and the greedy.


 

Este ano renovamos parte dos cornos que utilizamos para facer o preparado  Biodinámico de bosta  500. Este pasado xoves  fomos  a por bosta das vacas a montaña i enterramos os cornos  no noso  horto, elí han estar ate a Primavera.

This year we renewed some horns used to prepare the Biodynamic preparation dung 500. Last Thursday we went to pick some dung from mountains cows, and we’ve buried the horns in our orchard, it will remain there until Spring.