jueves, 12 de enero de 2017

Chanje



 O dia a dia dun labrego e iso mesmo, dia a dia, unha semana detrás de outra, despois do final do mes, ben o principio de outro, despois de un caloroso Verán  ben o húmido e fresco Outono (as veces), de seguido o duro e frío Inverno (depende ), rápido a chegar a luminosa Primavera (se cadra), e de novo a comezar o duro e seco Verán (case sempre). Xa nada e coma antes ¿antes de que ?, antes de que o home decidira modelar o mundo o seu antoxo  sen ter en conta para nada a Natureza, desprezando e aniquilando millóns de anos de autosuficiencia e evolución  natural. Somos os homes e mulleres, a grande maioría, uns putos cafres ,¿ e porque?, por que  non pensamos en nos mesmos e no dano que nos estamos a facer, pois… penso que non , somos ate tal punto  egoístas que non nos importa unha merda o que lles a quedar os nosos fillos unha vez que finalicemos a nosa grande obra como especie , o benestar, a consecución da ansiada felicidade , pero coma seres individuais, por iso  somos uns cafres. Pronto chegaremos a meta, consumirémonos os uns os outros  en canto acabemos de consumir compulsivamente todo o que nos rodea i todo aquilo que creamos e que nunca chega, nunca satisface o suficiente , sempre o desexo, o mais novidoso, o mais rápido , o inmediato, quero para xa. ¿ E pra que? Realmente para ser mais felices, estar alegres, para ser donos do noso tempo, si realmente estes son os fins, os medios están errados, ben se ve que o sistema non funciona,  polo menos para a grande maioría de seres que habitamos no planeta.




A nivel agrícola, nas viñas, este 2016 foi un desastre (ollo, para min ), todos nos temos que ir adaptando  as novas e sempre cambiantes circunstancias provocadas polo cambio climático, cháns, cepas, microbioloxía  xa o levan facendo dende fai uns cantos anos, a nos, coma parte do medio natural non nos queda mais remedio que iniciar ese proceso, i neso ando. Realmente este ano foi  física , emocional e economicamente  moi duro, os froitos recollidos interesantes, mais foron poucos, pero …. a Natureza e sabia, e pese o tremendo castigo que lle infrinximos ano tras ano, ela e xenerosa ,e as cepas han volver brotar, so queda mimalas e medrar con elas.




 El día a día de un agricultor es eso, día a día, una semana tras otra, después del final de mes, viene el principio de otro, después de un caluroso Verano viene el húmedo y fresco Otoño(a veces ),seguidamente el duro y frio Invierno (depende), rápido aparece la luminosa Primavera (no siempre), y de nuevo a soportar el seco y duro Verano (casi siempre).Ya nada es como era antes ¿antes de que?,antes de que el hombre decidiera modelar el planeta tierra a su antojo sin tener en cuenta  para nada la Naturaleza, despreciando y aniquilando millones de años de evolución natural. Somos los hombres y mujeres, la gran mayoría, unos putos cafres ¿y porque?, por que no pensamos en nosotros mismos y en el daño que nos  estamos a hacer, pues… pienso que no, somos hasta tal punto egoístas que no nos importa una mierda lo que les va a quedar a nuestros hijos una vez que finalicemos nuestra gran obra como especie, el bienestar , la consecución de la ansiada felicidad ,pero como seres individuales, por eso somos unos cafres. Pronto llegaremos a la meta, nos consumiremos los unos a los otros en cuanto acabemos de consumir compulsivamente todo lo que nos rodea y todo aquello que creamos y que nunca llega , nunca satisface lo suficiente, siempre el deseo, lo más novedoso, el  mas rápido, lo inmediato, lo quiero para ya. ¿Y para qué ?realmente para ser más felices, estar alegres, para ser dueños de nuestro tiempo, si realmente estes son los fines, los medios están errados, creo que bien se ve que el sistema no funciona, por lo menos para la gran mayoría de los seres que habitan en el planeta.
                                                                        O Curro


A nivel agrícola, las viñas, este 2016 fue un desastre(ojo , para mi) todos nos tenemos que ir adaptando a las nuevas y siempre cambiantes circunstancias provocadas por el cambio climático, suelos, cepas, microbiología ya lo llevan haciendo desde hace unos cuantos años, a nosotros como parte del medio natural no nos queda más remedio que iniciar ese proceso, y en ello ando. Realmente este año fue física, emocional y económicamente muy duro, los frutos recogidos interesantes, pero pocos, pero…. La Naturaleza es sabia, y pese al tremendo castigo que le infringimos año tras año , ella es generosa, y las cepas volverán a brotar la próxima Primavera, solo queda mimarlas y crecer con ellas.

OS MIRADORES, VAL DE SAN AMARO.


Novo terroire no Fexaco , Os Miradores, sego recuperando vellas zonas de viñedo xa abandoadas ,neste caso son dous socalcos cunha orientación  Este nunha das súas caras e Oeste-Sur na outra . Os cháns son moi interesantes , graníticos cunha boa base de arxila e moita pedra, cuarzo, lousa e xistos , xa temos case todo listo despois de case tres semanas de duro traballo de Milucho e mais eu.



Nuevo terroire en O Fexaco, Os Miradores, sigo recuperando viejas zonas de viñedo ya abandonadas, en este caso son dos  bancales, con orientación Este en una de sus caras y Oeste-Sur en la otra, los suelos muy interesantes, graníticos con una buenas base de arcilla y piedra, mucha piedra, cuarzo, pizarra y esquistos. Ya tenemos casi todo listo después de casi 3 semanas de duro trabajo de Milucho y yo.
 Debaixo de maís de 3 metros de altura de silvas ainda vivian algunhas cepas

 Debajo de mas de 3 metros de altura de zarzas aun vivian algunas cepas

O ter un canteiro na familia e toda una alegria, Milucho convertiu escaleiras e pequenos portelos en rampas para poder aceder os distintos socalcos.

Tener un cantero en la familia es toda una alegria, Milucho transformó escaleras y pequeños pasos en rampas para facilitar el aceso a los socalcos.

QUE CONTENTA SE VAI POR A CARRETILLA, E O MEU LOMBO.





 Cháns listos, costounos moito romper toda a maraña de raices de silvas e enredadeiras, pero chegamos a bo fin, agora marcar e ....

Suelos listos, nos costo mucho romper toda la maraña de raices de zarzas y enredaderas, pero al final el trabajo quedo hecho,ahora marcar y...
 


 Abrir ca aixada a rejo, ostia, case toupo, pero non toupei, quedaron forzas para ...
PRANTAR
Si algún día vindes por eiqui verédelo, e curioso, a parte dos 2 socalcos que mira o Oeste-Sur  e moito xisto, laxa e quarzo e a parte que mira o Oeste e maís xabrego e arxila.

Si algún día venis por aqui lo podreis ver, es curioso, la parte de los 2 bancales que mira al Oeste-Sur tiene mucho esquisto, pizarra y quarzo, y la parte que mira al Oeste mas granito y arcilla.