jueves, 28 de diciembre de 2017

Feliz 2018O 2017 está a esgotar os seus últimos momentos, e aínda que eu prefiro que o tempo pase devagarciño , co relato un tanto catastrófico desde ano vivido pois, que remate xa. Despedimos o ano  da mellor maneira  que sabemos e temos a man , traballando, nestas últimas semanas puxemos o día as ferramentas necesarias para a próxima campaña. Fixemos o augardente para logo elaborar as nosas extraccións hidroalcohólicas de plantas, preparamos moito, moitísimo caldo sulfocálcico, e hoxe mesmo rematei  o arrinque da volta a vida do chán do  vello terroire que vai formar parte do proxecto Chánselus. E maña plantar, replantar, i en canto cambie a lúa a podar.


Certas costumes, traballos, paisaxes, arquitectura, sabiduria, idiomas, enriquecen os pobos, o noso, o galego e estremadamente rico en todos estos aspectos, mais somos un pobo ben pobre, a conexión leva moito tempo rota, e o aparello vai cara abaixo, sen freos e o conductor leva garabata, colonia, e os calcetins e calzoncillos furados.


El 2017 está a exprimir sus últimos momentos, y aunque yo prefiero que el tiempo pase lentamente, con el relato tan catastrófico de este año vivido, pues que finalice ya. Despedimos el año de la mejor manera que sabemos y tenemos a mano, trabajando. En estas últimas semanas pusimos al día las herramientas  necesarias para la próxima campaña. Destilamos para tener el aguardiente necesario para elaborar las extracciones  hidroalcohólicas de plantas, preparamos mucho, muchísimo caldo sulfocálcico, y hoy mismo finalice el arranque de la vuelta a la vida del suelo del viejo terroir, que va  entrar a formar parte del proyecto Chánselus. Y mañana plantar, replantar y en cuanto cambie la luna podar.


O facer viño e so unha escusa para logor poder facer o augardente, disfruto,e moito, os miolos e o osos ajradecenno.

El hacer vino es solo una escusa para luego poder destilar, disfruto, y mucho, la cabeza y los huesos lo agradecen.


Nos Vidueiros, xusto o carón da viña que teño de Caiño Longo e Caiño Redondo, estou alegre de ter consequido estes tres pequenos pero magnificos socalcos de cepa moi, moi vella. Nestes últimos días podamos, movilizamos o chán, e fixemos un acolchado en primeiro lugar con restos de monte (microbioloxia, fauna labrega) e logo puxemos por riba o toxo.

En los Vidueiros, justo al lado de la viña que tengo de Caiño Longo y Caiño Redondo, estoy contento de haber conseguidio estes tres pequeños, pero magnificos socalcos de cepa muy, muy vieja.Estes últimos días podamos, movilizamos el suelo e hicimos un acolchado en primer lugar con restos de monte(microbiologia, fauna agricola)y finalizamos poniendo el tojo.


Viña na parte superior caseque esculpida na rocha mixtura de granito,xeixo (cuarzo ) e xistos.
Viña en su parte superior casi esculpida en la roca, mezcla de granito, cuarzo y esquistos.


Agora esperar a que chegue a primaveira ca súa faceta sanadora, i a reenxertar estes vellos pés.

Ahora esperar a que llegue la primavera con su faceta sanadora ,y a reinjertar estos viejos pies.

Dende o Val de San Amaro mirando cara o rio Arnoia e o Val de San Vicente.

As ensinanzas de Masanobu Fukuoka e mais André, novamente nas viñas.

Las enseñanzas de Masanobu Fukuoka y André, nuevamente en las viñas.


jueves, 7 de diciembre de 2017

Aparesín                                                                        Xa  están a cair as últimas follas, e parece que o Outono se quere mostrar, esperemos que esto sexa o principio dun bo inverno. Ei vai o calendario de podas e enxertas 2018 e uns tratamentos que o ano pasado deron uns resultados moi bos.Ya están a caer las últimas hojas, y parece que el Otoño por fin llega, esperemos que esto sea el principio de un buen Invierno. Abajo el calendario de podas e injertas 2018 y unos tratamientos que el pasado año dieron muy buenos resultados.CALENDARIO DE PODAS E ENXERTAS 2018
      
Decembro 2017
Poda de cepas de mais de 3 anos
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 . Luá descendente
XANEIRO
Poda cepas de maís de 3 anos.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15   29,30,31.  Lúa descendente
Poda cepas novas:  
 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28.  Lúa ascendente

FEBREIRO
Poda cepas de maís de 3 anos.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,26,27,28.  Lúa descendente
Poda cepas novas.
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25. Lúa ascendente
Enxerta 
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25.  Lúa ascendente
Días  moi bos 12,13,21,22   Dia froitos
MARZO
Poda cepas  de maís de 3 anos:
 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,25,26,27,28,29,30,31 Lúa descendente
Poda cepas novas:
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24.  Lúa ascendente

Enxertas .
 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24.  lúa ascendente

Días especialmente bos .
11,12,20,21 Días froitos

ABRIL:
Podas cepas de mais de3 anos
1,2,3,4,5,6,7. lúa descendente
Poda cepas novas
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. Lúa ascesdente
Enxertas .
 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. lúa ascendente
Días especialmente bos:
 16,17 Días froitos

Tratamientos de Invierno y principios de Primavera
Tratamiento para aplicar en la poda.
Es un tratamiento que aplicaremos justo al finalizar la jornada de poda, con esta aplicación buscaremos varios efectos : rápida cicatrización de las heridas de poda, desinfección de los cortes de poda, control de huevos de invierno de insectos que viven en la casca de la cepa, cochinilla algodonosa, mosquito verde… control de la excoriosis, limpieza de los vaciados en troncos por yesca, eutipiosis, nutrición de la parte externa de la vid. La aplicación se debe hacer por ambos lados de la cepa, mojando bien cortes, varas, y tronco.
Composición : caldo sulfocálcico(polisulfuro de cal) 1,5 litros
                          Extracto hidroalcohólico de ajo   200 cc
                          Extracto hidroalcohólico de eucalipto  200 cc
                          Agua                                                            12 – 14  litros
Tratamiento para aplicar justo al comenzar la brotación
Composición :  caldo sulfocálcico  1,5 l
                           Extracto hidroalcohólico de ajo  200 cc
                           Extracto hidroalcohólico de eucalipto 200 cc
                           Extracto hidroalcohólico de ortiga       200 cc
Con esta aplicación, reforzamos la acción   del tratamiento de invierno y comenzamos la labor de micro nutrición con la suma de la ortiga 

jueves, 12 de enero de 2017

Chanje O dia a dia dun labrego e iso mesmo, dia a dia, unha semana detrás de outra, despois do final do mes, ben o principio de outro, despois de un caloroso Verán  ben o húmido e fresco Outono (as veces), de seguido o duro e frío Inverno (depende ), rápido a chegar a luminosa Primavera (se cadra), e de novo a comezar o duro e seco Verán (case sempre). Xa nada e coma antes ¿antes de que ?, antes de que o home decidira modelar o mundo o seu antoxo  sen ter en conta para nada a Natureza, desprezando e aniquilando millóns de anos de autosuficiencia e evolución  natural. Somos os homes e mulleres, a grande maioría, uns putos cafres ,¿ e porque?, por que  non pensamos en nos mesmos e no dano que nos estamos a facer, pois… penso que non , somos ate tal punto  egoístas que non nos importa unha merda o que lles a quedar os nosos fillos unha vez que finalicemos a nosa grande obra como especie , o benestar, a consecución da ansiada felicidade , pero coma seres individuais, por iso  somos uns cafres. Pronto chegaremos a meta, consumirémonos os uns os outros  en canto acabemos de consumir compulsivamente todo o que nos rodea i todo aquilo que creamos e que nunca chega, nunca satisface o suficiente , sempre o desexo, o mais novidoso, o mais rápido , o inmediato, quero para xa. ¿ E pra que? Realmente para ser mais felices, estar alegres, para ser donos do noso tempo, si realmente estes son os fins, os medios están errados, ben se ve que o sistema non funciona,  polo menos para a grande maioría de seres que habitamos no planeta.
A nivel agrícola, nas viñas, este 2016 foi un desastre (ollo, para min ), todos nos temos que ir adaptando  as novas e sempre cambiantes circunstancias provocadas polo cambio climático, cháns, cepas, microbioloxía  xa o levan facendo dende fai uns cantos anos, a nos, coma parte do medio natural non nos queda mais remedio que iniciar ese proceso, i neso ando. Realmente este ano foi  física , emocional e economicamente  moi duro, os froitos recollidos interesantes, mais foron poucos, pero …. a Natureza e sabia, e pese o tremendo castigo que lle infrinximos ano tras ano, ela e xenerosa ,e as cepas han volver brotar, so queda mimalas e medrar con elas.
 El día a día de un agricultor es eso, día a día, una semana tras otra, después del final de mes, viene el principio de otro, después de un caluroso Verano viene el húmedo y fresco Otoño(a veces ),seguidamente el duro y frio Invierno (depende), rápido aparece la luminosa Primavera (no siempre), y de nuevo a soportar el seco y duro Verano (casi siempre).Ya nada es como era antes ¿antes de que?,antes de que el hombre decidiera modelar el planeta tierra a su antojo sin tener en cuenta  para nada la Naturaleza, despreciando y aniquilando millones de años de evolución natural. Somos los hombres y mujeres, la gran mayoría, unos putos cafres ¿y porque?, por que no pensamos en nosotros mismos y en el daño que nos  estamos a hacer, pues… pienso que no, somos hasta tal punto egoístas que no nos importa una mierda lo que les va a quedar a nuestros hijos una vez que finalicemos nuestra gran obra como especie, el bienestar , la consecución de la ansiada felicidad ,pero como seres individuales, por eso somos unos cafres. Pronto llegaremos a la meta, nos consumiremos los unos a los otros en cuanto acabemos de consumir compulsivamente todo lo que nos rodea y todo aquello que creamos y que nunca llega , nunca satisface lo suficiente, siempre el deseo, lo más novedoso, el  mas rápido, lo inmediato, lo quiero para ya. ¿Y para qué ?realmente para ser más felices, estar alegres, para ser dueños de nuestro tiempo, si realmente estes son los fines, los medios están errados, creo que bien se ve que el sistema no funciona, por lo menos para la gran mayoría de los seres que habitan en el planeta.
                                                                        O Curro


A nivel agrícola, las viñas, este 2016 fue un desastre(ojo , para mi) todos nos tenemos que ir adaptando a las nuevas y siempre cambiantes circunstancias provocadas por el cambio climático, suelos, cepas, microbiología ya lo llevan haciendo desde hace unos cuantos años, a nosotros como parte del medio natural no nos queda más remedio que iniciar ese proceso, y en ello ando. Realmente este año fue física, emocional y económicamente muy duro, los frutos recogidos interesantes, pero pocos, pero…. La Naturaleza es sabia, y pese al tremendo castigo que le infringimos año tras año , ella es generosa, y las cepas volverán a brotar la próxima Primavera, solo queda mimarlas y crecer con ellas.

OS MIRADORES, VAL DE SAN AMARO.


Novo terroire no Fexaco , Os Miradores, sego recuperando vellas zonas de viñedo xa abandoadas ,neste caso son dous socalcos cunha orientación  Este nunha das súas caras e Oeste-Sur na outra . Os cháns son moi interesantes , graníticos cunha boa base de arxila e moita pedra, cuarzo, lousa e xistos , xa temos case todo listo despois de case tres semanas de duro traballo de Milucho e mais eu.Nuevo terroire en O Fexaco, Os Miradores, sigo recuperando viejas zonas de viñedo ya abandonadas, en este caso son dos  bancales, con orientación Este en una de sus caras y Oeste-Sur en la otra, los suelos muy interesantes, graníticos con una buenas base de arcilla y piedra, mucha piedra, cuarzo, pizarra y esquistos. Ya tenemos casi todo listo después de casi 3 semanas de duro trabajo de Milucho y yo.
 Debaixo de maís de 3 metros de altura de silvas ainda vivian algunhas cepas

 Debajo de mas de 3 metros de altura de zarzas aun vivian algunas cepas

O ter un canteiro na familia e toda una alegria, Milucho convertiu escaleiras e pequenos portelos en rampas para poder aceder os distintos socalcos.

Tener un cantero en la familia es toda una alegria, Milucho transformó escaleras y pequeños pasos en rampas para facilitar el aceso a los socalcos.

QUE CONTENTA SE VAI POR A CARRETILLA, E O MEU LOMBO.

 Cháns listos, costounos moito romper toda a maraña de raices de silvas e enredadeiras, pero chegamos a bo fin, agora marcar e ....

Suelos listos, nos costo mucho romper toda la maraña de raices de zarzas y enredaderas, pero al final el trabajo quedo hecho,ahora marcar y...
 


 Abrir ca aixada a rejo, ostia, case toupo, pero non toupei, quedaron forzas para ...
PRANTAR
Si algún día vindes por eiqui verédelo, e curioso, a parte dos 2 socalcos que mira o Oeste-Sur  e moito xisto, laxa e quarzo e a parte que mira o Oeste e maís xabrego e arxila.

Si algún día venis por aqui lo podreis ver, es curioso, la parte de los 2 bancales que mira al Oeste-Sur tiene mucho esquisto, pizarra y quarzo, y la parte que mira al Oeste mas granito y arcilla.