lunes, 19 de enero de 2015

2015 .....Rematou o período de Lúa descendente diste mes de Xaneiro, nestes 14 días  o igual que o pasado ano fomos podando aquelas  zoas con castes de ciclo longo e moi longo e tamén as viñas que non teñen orientación Sur,  esas quedan para as próximas Lúas. Tocoulle pois o Fexaco, todas as castes elí presentes, agás o Caíño da Terra, O Curro, e Os Casas. Nos primeiros días do mes fixemos tamén o augardente , aproveitei  ese tempo antes de comezar a poda para destilar, foron días de traballo e moito descanso . O lume ten efecto hipnótico  relaxante, obrígate a estar quieto , iso venme moi  ben, ademais chegaron os fríos e as xeadas neses días, estábase moi ben o lado da pota. O inicio do Inverno esta a ser frío e chuvioso, augura un bo ano, pero, igual se torce 13 e 14 foron moi torcidos. Xa co augardente da colleita 2014 empezamos a elaborar as extraccións hidroalcohólicas, o allo vai ser fundamental si temos un final de Primavera como o do pasado ano.
O MIQUIÑO DA CASA

Finalizo el periodo de Luna descendente de este mes de Enero, en estes 14 días al igual que la pasada campaña fuimos podando aquellas zonas con variedades de ciclo largo y muy largo y también las viñas que no tienen orientación Sur, esas quedan para las próximas Lunas. Le toco pues al Fexaco, todas las variedades allí presentes excepto el Caíño da Terra, O Curro,  e Os Casas. En los primeros días del mes hicimos también el aguardiente , aproveche ese tiempo antes de comenzar la poda para destilar, fueron días de trabajo y mucho descanso. El fuego tiene efecto  hipnótico ,relajante , te obliga a estar quieto, eso me viene muy bien , además llego el frio y heladas en esos días, se estaba muy bien al lado de la pota. El inicio del Invierno está siendo frio y lluvioso, augura un buen año, pero, igual se tuerce, 13 y 14 fueron muy torcidos. Ya con el aguardiente de la cosecha 2014 empezamos a elaborar las extracciones hidroalcohólicas , el ajo va a ser fundamental si tenemos un final de Primavera como el del año pasado.


TREIXADURA NO FEXACO

VAL DE SAN AMARO, FEXACO.INVERNO, TEMPO PARA VER PASAR O TEMPO

EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO DE ALLO

O CURRO