domingo, 14 de septiembre de 2014

BOAS, helloEstou de volta…. pero nunca marchei . A chegada no Xan Xoán  o pasado mes de Xuño  foi o inicio dun período extremadamente  duro nas viñas. Choivas cada 8 -9 días temperaturas moi baixas para o que se entendería como Verán, e se a iso sumamos o grande abandono de viñas que se está a producir no Ribeiro, a suma  ten un fácil resultado, Black Rot ,Mildeu, Botrite…. Afundinme, a planificación deste ano fora moi minuciosa, moi estudada, na procura non so de unha alta calidade nas uvas, na procura tamén de un pouco mais de rendemento por cepa, a  viabilidade do proxecto  está no fío da navalla. Pero agora estamos  a uns días da vendima, o que quedou ei está e imos ver a parte positiva, de eiquí ate o inverno farei pequenas entradas mostrando os traballos até aló, engarrafado do Issué 2013, vendimas  elaboracións na adega….

Ei van unhas imaxes do estado actual das viñas


TINTA AMARELA NO FEXACO


Estoy de vuelta… pero nunca marché. La llegada del San Juan el pasado mes de Junio fue el inicio de un periodo extremadamente duro en las viñas. Lluvias cada 8-9 días, temperaturas muy bajas para lo que se entendería como Verano, y si a eso le sumamos el gran abandono de viñas que se está a producir en el Ribeiro, la suma tiene un fácil resultado , Black Rot, Mildiu, Botritis…Me  hundí, la planificación de este año  fuera minuciosa . muy estudiada ,  tratando de buscar  no solo una alta calidad en las uvas, si no también un poco mas de rendimiento por cepa, la viabilidad de proyecto está en el filo de la navaja. Pero  ahora estamos a unos días de la vendimia, y lo que quedó está esperando su momento, vamos a ver la parte positiva. Desde aquí hasta el invierno haré pequeñas entradas mostrando los trabajos hasta allí, embotellado de Issué 2013 ,vendimias, elaboraciones en la bodega…

Van una imágenes del estado actual de las viñas.

CAIÑO DA TERRA .CAMPO REDONDO


I’m back…but I’ve never been gone. The arrival of Saint Juan last July was the beginning of an extremely tough period in the vineyards. Rain every 8-9 days, low temperatures for our expectations in Summer, and if apart from that we add the huge abandoning of vineyards that is going on at Ribeiro, the result of the sum is easy, Black Rot, Mildiu, Botritis…I fell apart, the planning of this year was detailed, really studied, willing to find not only a great quality in the grapes, but also a little bit more yield from the plants, as the viability of the project is on the edge. But now we are a few days away from the harvest, and what is left is waiting its moment, let´s see the positive side of this. Since now till Winter, I´ll update with posts showing the works during this period, bottling of Issué 2013, harvest, activities in the bodega…

Here you have some pictures with current status of vineyards.

CARABUÑEIRA NA CANDA

TREIXADURA EN FIRVIDELAS
LADO
CAIÑO DA TERRA
ALBILLA
ONTE SÁBADO ENGARRAFADO DO ISSUÉ 2013