domingo, 14 de diciembre de 2014

Medrando (devagarciño)
Atrás xa queda a colleita 2014, duro ano, moi duro , e non hai mellor cousa para recuperar os ánimos, e as forzas, que ir visualizando proxectos  novos , ir xa bebendo na imaxinación os jrandes viños que han saír deses pequeñinos socalcos que nalgúns casos imos  recuperar e plantar noutros. Non o nego, son zoas como outras que xa traballo, duras, exixentes , todas as labores da viña teñen que ser feitas a man, con moito ríspeto e delicadeza, son fráxiles, mais son tamén cautivadoras, eiquí  e onde topamos o non limite do Ribeiro, eiquí topamos a verdade, que a Natureza non ten limite, o limite poñémolo nos.

                                             O CURRO


Os Vidueiros, zoa situada no Val de San Amaro, na mesma ladeira que Campo Redondo , pero nun dos pleques mais escarpados da mesma, idéntica orientación sur, chan  xa non de aluvión do Coto de Novelle(Campo Redondo)se non  granítico pero con moito contido en arxilas, o que o fai idóneo para castes de ciclo moi longo e que necesiten boa insolación. Nestes socalcos temos cepas moi vellas, vellísimas, case cadáveres retorcidas polo paso do tempo, mais unha grande maioría cuns pes e superficie radicular en perfecto estado. Na Primavera faremos unha reenxerta nestes 3 socalcos, seguiremos a recuperar o Verdello Antigo(caste branca) nun dos socalcos e nos outros poñeremos púas de Caíño Longo e maís Espadeiro do Ribeiro, tintas( o mestre Paco Rego non para de atopar vellas castes, i eu a enxertalas). Xa despois da  vendima  Adolfo e maís eu puxemos nestas viñas preparados de Ortiga, Consolda , Maria Thun e 500 para axudar a subir  a vitalidade destes chans pobres, pero nestas últimas semanas puxemos tamén toxo , fixen un acolchado para buscar durante o ano que ven un bo aporte de nitróxeno e carbono, fundamental para que a enxerta e posterior crecemento sexan óptimos.


OS VIDUEIROSO Curro socalcos abandonados xa fai moito tempo , e que neste final de Verán recuperei  facendo desbroces e agora traballos no chan. Van ser dúas pezas máis nas que ei plantar portaenxertos, nos que logo se inxertara Brancellao.


       Levando toxo para os socalcos novos e tamén os vellos do Curro 
 
O Fexaco , tres pequeniños bancais de chan pedregoso, coio , xisto, moi interesante,situados entre a Tinta Amarela e o Caíño Bravo que reenxertamos o pasado Abril, ei por tamén portaenxertos para logo enxertar Espadeiro do Ribeiro. 
O SETE, PEQUENOS SOCALCOS NO FEXACO


 Atrás queda ya la cosecha 2014, duro año , muy duro, y no existe mejor manera de recuperar ánimos y fuerzas, que visualizar y crear proyectos nuevos, ir bebiendo en la imaginación los grandes vinos que pueden salir de esos pequeñitos bancales, que en algunos casos vamos a recuperar y plantar en otros. No lo niego, son zonas como otras que trabajo, duras, exigentes, todos los trabajos de la viña tienen que ser hechos a mano, con mucho respeto y delicadeza, son frágiles, pero también cautivadoras, aquí es donde nos encontramos con el no limite del Ribeiro,  aquí vemos la verdad, que la Naturaleza no tiene límite, el limite lo ponemos nosotros.
 
SUBINDO TOXO PARA OS VIDUEIROS

Os Vidueiros, zona situada en el Valle de San Amaro, en la misma ladera que Campo Redondo, pero en uno de sus plieques mas escarpados, idéntica orientación sur, suelo ya no de aluvión del Coto de Novelle, si no que granítico con mucho contenido en arcilla, ideal para  variedades de ciclo muy largo y que necesiten buena insolación. En estos bancales tenemos cepas viejas, viejísimas, casi cadáveres retorcidos por el paso del tiempo, mas una gran mayoría de ellas con unos pies y superficie radicular perfectos. En la Primavera haremos una nueva reinjerta en estos tres bancales, en uno de ellos seguiremos recuperando el Verdello Antiguo (blanca) en los otros dos Caíño Longo y Espadeiro do Ribeiro (tintas, el profesor Paco Rego no para de recuperar variedades antiguas, y yo a injertarlas). Después de la vendimia en estas viñas Adolfo y yo pusimos preparados de Ortiga , Consuelda, Maria thun y 500 para ayudar a subir la vitalidad de estos suelos muy pobres, pero en estas últimas semanas, puse en ellas acolchados de toxo (tojo) buscando un buen aporte de nitrógeno y carbono que le va a venir muy bien a la injerta y posterior desarrollo de la cepa.
 
OS VIDUEIROS

O Curro, viñas abandonadas hace muchos años, y que en este final de Verano recupere, desbrozando la maleza y trabajando el suelo ahora. Van a ser dos nuevas viñas en las que plantaremos portainjertos  en los que posteriormente injertaremos Brancellao.
 
NOVOS SOCALCOS NO CURRO

O Fexaco  ,tres pequeñitos bancales de suelo pedregoso, coios, xistos, muy interesante, situados entre las viñas de Tinta Amarela y Caíño Bravo que reinjertamos en Abril, voy a poner también portainjertos para luego injertar  Espadeiro do Ribeiro.

.

 O SETE, PEQUENOS SOCALCOS NO FEXACO


lunes, 20 de octubre de 2014

TERROIRE, na jalisiaO mellor desta vendima e sen dubida, o pouco que durou.  As choivas , a pronta chegada do Outono, puxeron fin a unha colleita 2014 certamente complexa e carregada de incógnitas. Vendima apurada o máximo ,sen pizca de disfrute,nin tempo para percibir nin decidir, o que teña que ser será, nin fotos quitei. Pero o mellor , quen sabe, a Natureza e sabia i eu dende a miña ignorancia non son quen de interpretar un ano dan duro coma iste , pero as uvas que saen de Firvidelas, O Fexaco, Campo Redondo ,  A Canda, O Curro, Os Casas, si , quen sabe , e o mellor cando se engarrafe Issué 2014 e Mai 2014 xa se poida ulir o suave verán de ese ano , e o mellor cando xa abramos unha desas garrafas poderemos ver, ulir e saborear, as treboadas, as mañás frías, a loita contra o Mildeu, O Black Rot a pouquiña luz , o ano 2014 nun grolo de viño, Terroire.


A parte alegre desta vendima, sen dúbida,  a chegada de Adolfo dende o  CIFP A GRANXA onde está a cursar estudos de Vitivinicultura para facer as súas practicas comigo , estará pois aguantándome ate mediados de Novembro..

Os viños están a fermentar a bo ritmo, sen incidencias.Deixamos as pipotas e depósitos e voltamos sen case descanso as viñas. Temos que aproveitar que as choivas fixeran acto de presenza tan cedo. Pasamos xa os ganchos en todas as viñas, para favorecer  o desenvolvemento microbiano e a xerminación de sementes no chan, mentres eu empurraba polo motocultor Adolfo aplica no chan maceracións de Consolda e Ortiga.Desenraizamos  as cepas que reenxertamos en Abril, menuda enxerta , non fallou case ningún, e o desenrolo vexetativo foi fantástico , para o ano que ben xa contamos con maís cepas vellas de  Tinta Amarela, Ferrol, Caíño Bravo e Verdello Antigo.Lo mejor de esta vendimia sin duda, fue lo poco que duro. Las lluvias, la rápida llegada del Otoño, pusieron fin a una cosecha 2014 ciertamente compleja y cargada de incógnitas. Vendimia apurada al máximo, sin pizca de disfrute, ni tiempo para percibir ni decidir, lo que tenga que ser será, ni fotos quite. Pero a lo mejor, quien sabe, la Naturaleza es sabia y yo desde mi ignorancia no soy quien de interpretar un año tan duro como este, pero las uvas que salen de Firvidelas,  O Fexaco , Campo Redondo,  A Canda, O Curro, Os Casas, si quien sabe, y a lo mejor, cuando embotelle el Issué 2014 y Mai 2014 ya se pueda oler el suave verano de ese año , y a lo mejor cuando ya abramos una de esas botellas, podremos ver, oler y saborear, las tormentas, las mañanas frías, la lucha contra el Mildiu ,  Black Rot , la poquita luz, el año 2014 en un trago de vino Terroire (terroir).La parte alegre de esta vendimia , sin duda, fue la llegada de Adolfo desde el CIFP A GRANXA, donde esta a  cursar estudios de Vitivinicultura para hacer sus prácticas conmigo, estará pues aguantándome hasta mediados de Noviembre.

Los vinos están a fermentar a buen ritmo y sin problemas.

Tinta Amarela, Caíño da Terra, Carabuñeira, Ferrol, Caíño Bravo, Sousón, Brancellao, Castañal, Pedral, Mencia, Tinta Roriz, Alicante.....


Dejamos las pipotas y depósitos y volvimos casi sin descanso a las viñas. Tenemos que aprovechar  que las lluvias hicieran acto de presencia tan pronto. Pasamos los ganchos en todas las viñas  para favorecer el desenvolvimiento microbiano y la germinación de semillas en el suelo, mientras yo empujaba por el motocultor, Adolfo  aplicaba maceraciones de Consolda y Ortiga.

Desenraizamos  las cepas que re injertamos  en Abril, buena injerta no fallo casi ninguno, y su desarrollo vegetativo esta siendo fantástico, para el año ya contamos con mas cepas viejas de  Tinta Amarela, Ferrol,  Caiño Bravo y Verdello Antigo.The best part of this vintage was without any doubt its short duration. The rain and the early arrival of the Autumn ended the 2014 harvest, which was certainly complex and full of unknowns. Was a fast vintage, without any enjoyment neither time to perceive nor decide, it will be what it has to be, not even time for photos.

But maybe, who knows, the nature is wise and I´m not able to understand with my ignorance a tough year like this, but the grapes coming from Firvidelas, O Fexaco, Campo Redondo, A Canda, O Curro, Os Casas, they know, and maybe when Issué and Mai 2014 are bottled, the sweet smell of that summer could be smelled, and maybe when we open one of those bottles we´ll be able to see, smell and taste the storms, the cold mornings, the fight against Mildeu, the Black Rot, the low light…2014 in a sip of wine, Terroir.The happy part of this vintage without doubts, was the arrival of Adolfo from the institute CIFP A Granxawhere he´s studying viticulture, to make his practices with me, so he´ll be supporting me till midle of November.

Wines are fermenting with nice rhythm, no issues.  


We left barrels and tanks, coming back to the vineyard almost without rest. We must take advantage of the early arrival of the rain. We pass with the hooks all over the vineyards, to stimulate microbial development and the rooting of seed in the soil. While I was pushing the agrimotor Adolfo applies over the ground macerations of Consolda and nettle.We uproot the strains we re-grafted last April, and what a grafting, not even a single graft failed, and the vegetative development was terrific, so for next year we´ll have more old plants of TintaAmarela, Ferrol, Caíño Bravo e Verdello Antigo.
domingo, 14 de septiembre de 2014

BOAS, helloEstou de volta…. pero nunca marchei . A chegada no Xan Xoán  o pasado mes de Xuño  foi o inicio dun período extremadamente  duro nas viñas. Choivas cada 8 -9 días temperaturas moi baixas para o que se entendería como Verán, e se a iso sumamos o grande abandono de viñas que se está a producir no Ribeiro, a suma  ten un fácil resultado, Black Rot ,Mildeu, Botrite…. Afundinme, a planificación deste ano fora moi minuciosa, moi estudada, na procura non so de unha alta calidade nas uvas, na procura tamén de un pouco mais de rendemento por cepa, a  viabilidade do proxecto  está no fío da navalla. Pero agora estamos  a uns días da vendima, o que quedou ei está e imos ver a parte positiva, de eiquí ate o inverno farei pequenas entradas mostrando os traballos até aló, engarrafado do Issué 2013, vendimas  elaboracións na adega….

Ei van unhas imaxes do estado actual das viñas


TINTA AMARELA NO FEXACO


Estoy de vuelta… pero nunca marché. La llegada del San Juan el pasado mes de Junio fue el inicio de un periodo extremadamente duro en las viñas. Lluvias cada 8-9 días, temperaturas muy bajas para lo que se entendería como Verano, y si a eso le sumamos el gran abandono de viñas que se está a producir en el Ribeiro, la suma tiene un fácil resultado , Black Rot, Mildiu, Botritis…Me  hundí, la planificación de este año  fuera minuciosa . muy estudiada ,  tratando de buscar  no solo una alta calidad en las uvas, si no también un poco mas de rendimiento por cepa, la viabilidad de proyecto está en el filo de la navaja. Pero  ahora estamos a unos días de la vendimia, y lo que quedó está esperando su momento, vamos a ver la parte positiva. Desde aquí hasta el invierno haré pequeñas entradas mostrando los trabajos hasta allí, embotellado de Issué 2013 ,vendimias, elaboraciones en la bodega…

Van una imágenes del estado actual de las viñas.

CAIÑO DA TERRA .CAMPO REDONDO


I’m back…but I’ve never been gone. The arrival of Saint Juan last July was the beginning of an extremely tough period in the vineyards. Rain every 8-9 days, low temperatures for our expectations in Summer, and if apart from that we add the huge abandoning of vineyards that is going on at Ribeiro, the result of the sum is easy, Black Rot, Mildiu, Botritis…I fell apart, the planning of this year was detailed, really studied, willing to find not only a great quality in the grapes, but also a little bit more yield from the plants, as the viability of the project is on the edge. But now we are a few days away from the harvest, and what is left is waiting its moment, let´s see the positive side of this. Since now till Winter, I´ll update with posts showing the works during this period, bottling of Issué 2013, harvest, activities in the bodega…

Here you have some pictures with current status of vineyards.

CARABUÑEIRA NA CANDA

TREIXADURA EN FIRVIDELAS
LADO
CAIÑO DA TERRA
ALBILLA
ONTE SÁBADO ENGARRAFADO DO ISSUÉ 2013sábado, 28 de junio de 2014

Maís tensiónTraumatico final de floración , se no principio da mesma  as choivas e frio foron os protagonistas, no final, o tremendo calor , ate 38 º e o vento seco do Nordeste colleron o protagonismo. Con estes datos nada bo pode ocurrir nun proceso tan delicado como a floración, pero como dixen na anterior entrada, cuestión de sorte. Perdeuse moita colleita, en xeral  en todas as castes, agora que non veña algún obstáculo maís ate a vendima, que vira.

CAIÑO DA TERRA EN CAMPO REDONDOE un bo momento para dar unha volta polas viñas e ver como están a rexir  as cepas e o chan, e un dos intres nos que as viñas están mais bonitas, moito verde, flores , insectos…

TREIXADURA EN FIRVIDELAS


Traumático final de floración, si en el principio de la misma las lluvias y el frio fueron los protagonistas , en el final , el  tremendo calor , hasta 38 º y el viento seco de Noro- Oeste cogieron el protagonismo. Con estos datos nada bueno puede ocurrir en un proceso tan delicado como la floración, pero como dije en la anterior entrada cuestión de suerte. Se perdió mucha cosecha, en general en todas  las variedades, ahora que no venga ningún obstáculo mas hasta la vendimia, que vendrá.Es un buen momento para dar una vuelta por las viñas y ver como están a desenvolverse las cepas y el suelo , es uno de los puntos en que las viñas están mas bonitas, mucho verde, flores , insectos…

CAIÑO DA TERRA FEXACO


Traumatic end of flowering, if at its beginning the rain and cold temperatures were the protagonists, at the end, the awful heat with even 38ºC and the dry Northwest wind were the main characters. With these data, nothing good can happens in a so delicate process as the flowering, but as I’ve already said in my previous post, is a matter of luck. In general we’ve lost a big part of the harvest in all varieties, so now no other obstacles should come until the vintage, but they will for sure.

 Camiño cara os Casás, a zona mas Sur da D.O.Ribeiro,a nosa reserva de acidez.


Is a good moment to take a walk through the vineyards and see how the strains and the soil are behaving, is one of those moments in which the vineyards are more beautiful, much green, flowers, insects…

CARABUÑEIRA E CAIÑO BRAVO NO FEXACO
CAIÑO BRAVO

FERROL NO FEXACO
TREIXADURA FEXACO

CAMPO REDONDO. TINTA AMARELA , IMPRESIONANTE O TRABALLO CON TOXO
TINTA AMARELA CAMPO REDONDO
CARABUÑEIRA CAMPO REDONDO
SILVEIRIÑA FIRVIDELAS
A CANDA, SOCALCO DE BRANCELLAO
OS CASAS