martes, 24 de diciembre de 2013

CORAXE


Ask a wish to the 12 grapes of this year; last year ones already did it, as we asked to release our red wine Maí  2011 and Issué 2010
And this time we are gonna ask for a good harvest, so the up coming years will be successfull for everyone

Happy 2014


Saúde, i esí arranxar, terra, forza e coraxe, se o unimos todo e tamén nos unimos nos seremos quen de poder con iles( iles: entes que crean tristura).

Apertas Bernardo

miércoles, 11 de diciembre de 2013

AndréEu son viticultor, labrego, o pouco ou o moito valor que eu teña non esta nas miñas viñas, nos meus viños , no material, o meu valor, o  valor de calquera labrego esta nos seus coñecementos , na súa experiencia, nos seus errores e acertos , nas súas vivencias a carón da natureza,na capacidade  teñamos de  escoitar a quen mais sabe, na capacidade de esforzo que teñamos en por en practica aquilo que se nos transmitiu, na capacidade que teñamos en ser quen de transmitir todo o que o longo dos anos acumulamos na nosa memoria e nas nosas mans. So coñezo unha forma de aprender, escoitar a quen maís ca min sabe i moito esforzo.Yo soy viticultor, agricultor, el poco o mucho valor que yo tenga, no está en mis viñas, en mis vinos, en lo material, mi valor, el valor de cualquier agricultor esta en sus conocimientos, en su experiencia, en sus errores y aciertos, en sus vivencias al lado de la Naturaleza, en la capacidad que tenga de escuchar a quien más sabe, en la capacidad de esfuerzo que tengamos para poner en práctica aquello que se nos transmitió, en la capacidad que tengamos en ser quien de transmitir todo lo que a lo largo de los años acumulamos en nuestra memoria  y en nuestras manos. Solo conozco una forma de aprender, escuchar a quien más que yo sabe y mucho esfuerzo.

I am a winegrower, a farmer, the little or great value that I have is not in my vineyards, in my wines, my value, the value of each farmer is in his knowledge, in his experience, successes and mistakes, in his life close to the nature, in his and my ability to listen to wise people, in our capacity to put into practice the wisdom transmitted to us, in our ability to transmit all the knowledge accumulated through the years in our memory, in our hands. I just know one way to learn, listen to those who know more than me, and so much effort.O pasado día 28, André( Andre Henriques da Silva)voltou o Ribeiro para dar comezo e continuidade as 7 Xornadas de Viticultura Natural e Biodinámica, desta volta en Castrelo de Miño, vira de novo o próximo día 12 de Decembro para a 2ª parte do curso. A dúas persoas que direccionan a viticultura e a maneira que teño de entender o traballo ca Natureza, unha e Masanobu Fukuoka e a outra e André, basta so con asistir a calqueira dos seus cursos para darse conta de que  André, o que nos esta a transmitir non son so datos, técnicas, tratamentos, o que André transmite e paixón polo medio Natural, profundos coñecementos, ate do mais pequeno suceso que ocorre na Natureza, experiencia, moitos erros, grandísimos descubrimentos e moito esforzo e rigorosidade. Portugal e a Galiza unidos pelo André.
Obrigado 

 
El pasado dia 28,  André (André Henriques da Silva)volvió al Ribeiro para dar comienzo y continuidad a las 7 jornadas de Viticultura Natural y Biodinámica, de esta vez en Castrelo de Miño, volverá el próximo día  12 de Diciembre para la 2ª parte del curso. Dos personas  direccionan la viticultura y la manera que tengo de entender el trabajo con la Naturaleza, una es Masanobu Fukuoka y la otra André, basta tan solo con asistir a cualquiera de sus cursos para darse cuenta de lo que André nos está a transmitir no son solo datos , técnicas , tratamientos, lo que André nos transmite es pasión por el medio Natural, profundos conocimientos, hasta el mas pequeño suceso que ocurre en la Naturaleza, experiencia, muchos errores, grandísimos descubrimientos,  y mucho esfuerzo y rigurosidad. Portugal e Galiza unidos por André.
Muchas gracias André

Last 28th, André (André Henriquesda Silva) came back to “O Ribeiro” to begging and continue the 7th edition of Natural and Biodynamic Wine culture Journeys, this time at Castrelo de Miño. He’ll be back next 12th of December for the second part of the course. The two persons who drive the wine culture and the way that I have to understand the work with the Nature are Masanobu Fukuoka and André. Enough to attend to any of his courses to realize that André is not transmitting us just data, techniques or treatments, what André is transmitting is passion by Natural environment, a deep knowledge even of the smallest event happening in the Nature, experience, many mistakes, great discoveries and so much effort and stringency. Portugal and Galiza united through André.
Obrigado 

Chegou de golpe e sen avisar. Menudos 15 días de frío levamos todas as mañás por debaixo de-2ºc , pois non queda mais remedio que quentarse o lado da pota. A destilar , necesitamos repoñer as nosas reservas de augardente para facer as extraccións hidroalcohólicas.

Suddenly arrived without warning. What a 15 days of cold, every morning we wake up below -2ºC, so there is no other option than get warmed close to the pot. We have to distil; we need to recover our hard liquor reserves in order to prepare the hydro alcoholic extractions.